Skip to main content

Bestuurder Zakaria Boufangacha aan het woord

02 december 2013

Beste mensen,

Het is belangrijk dat collega’s onderling de discussie met elkaar voeren over arbeidsvoorwaardelijke issues. Als bestuurder/onderhandelaar van FNV Cabine laat ik me hierdoor inspireren om deze geluiden vervolgens mee te nemen in de discussies die ik voer met KLM, terzijde gestaan door de onderhandelingsdelegatie. Gezien de uitzonderlijke situatie van dit moment, maak ik gebruik van de gelegenheid om hier mijn licht op de zaak te werpen. Mijn zorg is namelijk groot dat zaken een eigen leven gaan leiden en op die manier een oneigenlijk beeld kunnen schetsen van de werkelijkheid.

Hoe zit het precies?

Sinds de start van de CAO-onderhandelingen meer dan een jaar geleden, is er vanaf het begin geen sprake geweest van onderhandelen. KLM zette de toon door het opleggen van decreten. Het bedrijf had namelijk een besparingsbedrag voor ogen dat hoe dan ook geleverd moest worden. Zonder enige concrete onderbouwing over nut en noodzaak, maar gewoon omdat het moest voor de toekomst. Vertel mij maar hoe de wereld en in het bijzonder de luchtvaart er over twee jaar uitziet. Geen econoom die je dat kan vertellen. “We liggen op dit moment volledig op koers en we doen het goed”. Dat zijn de letterlijke woorden van Camiel Eurlings. Oftewel, geen enkele noodzaak om meer te leveren dan wat we tot nu toe hebben geboden en dat is al heel wat.

Consequent heeft FNV Cabine gedurende het hele proces duidelijk aangegeven dat je niet altijd krijgt wat je vraagt en dat KLM wellicht moest wennen aan haar positie als vragende partij. Vanuit solidariteit met het hele bedrijf, hebben wij ingestemd met een forse loonmatiging, het inleveren van vakantiedagen en extra stappen aan de onderkant van het loongebouw. Omdat er met de grondbonden verdere afspraken werden gemaakt om iedereen binnenshuis te houden, stelde KLM dat Inflight Services dan ook naar verhouding moest leveren. Een vreemde gang van zaken en vooral een onderhandelingsstrategie (de bonden tegen elkaar uitspelen) om voor eens en voor altijd een kraak op jullie CAO te zetten. Want daar is het KLM allemaal om te doen. Natuurlijk hebben we niet bij het kruisje getekend en  natuurlijk zijn we niet onder de druk bezweken. We hebben KLM vanuit onze eigen analyse en verantwoordelijkheid duidelijk gemaakt dat wij geen noodzaak zagen om nóg meer te bezuinigen. Per slot van rekening lag er al een hoop op tafel en over een jaar zien we bij de aanloop naar de onderhandelingen van 2015 wel weer hoe het bedrijf er tegen die tijd voor staat.

Loongebouw
Voor wat betreft de discussie over het loongebouw voor nieuw personeel hadden we, vooruitlopend op een definitief akkoord, al enkele salarisstappen aan de onderkant toegevoegd. De eerste jaren waren de stappen wat kleiner dan voor de huidige collega’s. Vervolgens maakten we de afspraak dat het nieuwe loongebouw een structurele besparing zou moeten opleveren. Daarbij hebben we absoluut niets over termijnen of de hoogte van een besparingsbedrag afgesproken. Dat hebben we als FNV Cabine doelbewust niet gedaan, omdat je anders met je hoofd in een strop zit. Iedereen begrijpt dat wanneer je enkele stappen aan de onderkant toevoegt, je al gauw kunt spreken van een structurele besparing zodra er mensen nieuw in dienst komen. Aan de hand van enkele technische sessies constateerden we dat deze afspraak op de korte termijn al enkele tonnen oplevert om vervolgens binnen 6, 10 en 20 jaar respectievelijk 5, 10 en 25 miljoen Euro aan structurele besparingen zou betekenen. Hierbij werd er uitgegaan van een groei van 1% per jaar. De prognose is echter dat we gemiddeld meer zullen groeien. In dat geval levert de afspraak over het loongebouw ook evenredig meer op.

Analyse
We hebben afspraken gemaakt over een nieuw loongebouw die op termijn forse structurele besparingen opleveren. KLM vindt het echter nodig om zich op te stellen als Rupsje-Nooit-Genoeg. Men wilde eerst al vanaf 2015 20 miljoen Euro besparen, later vanaf 2019. Maar nogmaals: Vragen is niet altijd krijgen.

Wij hebben het goed gespeeld, al zeg ik het zelf. KLM heeft zich verkeken op de afspraak die is gemaakt en hoopt er nu onder druk het maximale uit te kunnen halen. KLM wilde de KLC-variant in het protocol als garantie als er door de bonden geen structurele besparing zou worden geleverd. Zoals gezegd, die structurele besparing hebben wij echt geboden. Toch heeft KLM besloten de KLC-variant uit de kast te halen. Een schoffering naar het korps, dat in deze tijden van crisis al behoorlijk in de buidel heeft getast.

Dit zijn de feiten. We hebben ons werk dus naar de gegeven omstandigheden prima gedaan. En belangrijker: Vanuit onze verantwoordelijkheid en kennis ligt er meer dan voldoende op tafel om het bedrijf uit de problemen te houden. Houd binnenkort de jaarcijfers maar in de gaten.

Hoe nu verder?
De situatie van dit moment betekent wel dat we er met praten alleen er niet meer uit zullen komen. Door middel van onze vakbondsmacht zullen we KLM moeten dwingen om het KLC-besluit terug te draaien. We zullen de Bedrijfsleiding moeten laten inzien dat wat er op tafel ligt zal moeten worden geaccepteerd. Dat kunnen we doen en dat gaan we ook doen. Daar hebben we de mogelijkheden en middelen voor. Van belang is wel dat jullie, het korps, onze leden, durven op te komen voor jullie eigen belangen en kenbaar blijven maken dat genoeg ook daadwerkelijk genoeg is. Het gaat er dus niet om of we op een andere wijze besparingen moeten realiseren, maar het gaat erom dat KLM moet inzien dat het afgelopen is met het aanvallen van jullie arbeidsvoorwaarden. Of het nou het KLC-plan is, het snijden in de WRR of de rekening volledig bij toekomstige collega’s neerleggen, wij gaan er niet aan meewerken omdat het absoluut niet nodig is. Laat je dus niet van de wijs brengen en onthoud dat KLM een slecht verliezer is en veroorzaker van de ontstane situatie.

Ik vind het belangrijk hierover ook jouw mening te horen en wil in direct contact met zoveel mogelijk collega’s, leden en niet leden, van gedachten wisselen over de situatie waarin wij ons nu bevinden. FNV Cabine organiseert daarom een bijeenkomst om onze insteek voor het vervolgtraject te bespreken.

Woensdag 4 december a.s. 

Steigenberger Hotel (voormalig Dorint) Schiphol Oost

15.00 tot 17.00 uur 

Ik reken op je komst. Het is nu meer dan ooit van belang om mee te praten over jouw werk, jouw leven, jouw toekomst. Zegt het voort!

Met strijdbare groet,

Jullie vakbondsbestuurder, Zakaria Boufangacha