Skip to main content

Infosessie FNV Cabine: Roep om actie!

04 december 2013

Woensdag 4 december jl. organiseerde FNV Cabine een informatiesessie op Schiphol Oost naar aanleiding van de onacceptabele plannen van KLM om de Europaproductie bij KLC onder te brengen.

fnv-cabine-genoeg-is-genoeg-1

Feiten

De opkomst was groot. Zo’n 150 collega’s kwamen in hun reisverlof op de bijeenkomst af. Bestuurder Zakaria Boufangacha en voorzitter Annetje Koreman maakten duidelijk hoe het CAO-proces gelopen is en wat de afspraken uit het protocol zijn. Ook werd het statement van de directie ontkracht dat de cabinebonden niet zouden leveren. Pertinente onzin! Wat feiten op een rij:

  • Er zijn met KLM nooit afspraken gemaakt over de hoogte van de bezuinigingen of de termijn waarop die zouden moeten worden gerealiseerd.
  • De “0-lijn” die is afgesproken, het inleveren van vakantiedagen en het verwijderen van de coatroom uit de 737 leveren KLM structureel per jaar een kleine 20 miljoen Euro op.
  • Het toevoegen van enkele salarisstappen aan de onderkant van het loongebouw voor nieuw personeel levert op de korte termijn al enkele tonnen op. Binnen 6, 10 en 20 jaar betekent dat respectievelijk 5, 10 en 25 miljoen Euro aan structurele besparingen.
  • De opbrengst van het Economy Comfort product op ICA en Europa: 55 Miljoen per jaar.

Dus hoezo, niet leveren?

Actietraject

Uit de discussies bleek dat de actiebereidheid groot is. De insteek van FNV Cabine om vast te houden aan wat er tot nu toe is geboden kreeg massale steun. Wij gaan nu, samen met onze leden, waarmaken dat FNV Cabine de vakbond is die NEE durft te zeggen en starten de voorbereidingen voor een actietraject.

Genoeg is genoeg!

Wij gaan niet in oplossingen denken. Er is genoeg geleverd, strik erom en klaar! Wij roepen Camiel Eurlings op zijn knopen te tellen, het onacceptabele KLC plan zo snel mogelijk van tafel te halen en met ons tot een accoord te komen. Zo niet, dan voorspelt FNV Cabine de KLM directie een hete Kerst!

fnv-cabine-genoeg-2

Redactie FNV Cabine