Skip to main content

KLM nodigt bonden uit voor gesprek

16 december 2013

Zoals bekend kondigde KLM op 28 november jl. het éénzijdige besluit aan om de B737 cabineproductie door KLC te laten uitvoeren. Vervolgens werd, onder druk vanuit het korps en de bonden, dat besluit op 5 december jl. opgeschort. Het bedrijf heeft de cabinebonden uitgenodigd om weer in gesprek te gaan om in de komende maanden tot een breed gedragen oplossing te komen. FNV Cabine is daartoe bereid binnen de kaders van het protocol. De aftrap vindt plaats op donderdag 19 december as. op Schiphol Oost. We zullen zo snel mogelijk daarna over de ontwikkelingen communiceren.

Redactie FNV Cabine.