Skip to main content

KLM op zoek naar breed gedragen oplossing

19 december 2013

Nadat KLM onder druk vanuit het korps en de bonden op 5 december jl. het KLC-besluit opschortte, zijn partijen op 19 december 2013 weer bij elkaar geweest voor een hervatting van de gesprekken. KLM heeft het duidelijke signaal opgepakt. Het bedrijf wil bouwen aan vertrouwen en wil zoeken naar een breed gedragen oplossing binnen de kaders van het protocol. Namens FNV Cabine was de CAO-delegatie aanwezig, bestaande uit Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden.

 

Weer in gesprek

Tijdens het overleg hebben alle partijen hun licht laten schijnen over de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, zowel in aanloop naar 28 november als de roerige week meteen daarna. FNV Cabine heeft benadrukt dat rust binnen het korps en herstel van vertrouwen nu van het allergrootste belang is. We hebben KLM dan ook wederom voorgesteld in te gaan op de forse handreikingen die al op tafel liggen. Het bedrijf staat er namelijk relatief gunstig voor en zal dit jaar hoogstwaarschijnlijk met een behoorlijke winst afsluiten. In aanloop naar de CAO-onderhandelingen vanaf 1 januari 2015 kan vervolgens worden bekeken hoe het bedrijf er tegen die tijd voorstaat. Daar waar noodzakelijk, zullen wij altijd bereid zijn om onze verantwoordelijkheid te nemen. Maar voor nu blijven we zeggen: “Het cabinepersoneel heeft weldegelijk meer dan genoeg geleverd”. Genoeg is dan ook daadwerkelijk genoeg!

Proces

Afgesproken is dat op korte termijn de onderhandelingen zullen worden hervat met een tweedaagse sessie in januari 2014, waarbij KLM suggesties zal doen om te komen tot een oplossing, zonder dat er vooraf harde eisen worden gesteld. Wat FNV Cabine betreft een stap in de juiste richting, al zullen het nog zeer ingewikkelde onderhandelingen worden.

Coalitie

Het grootste deel van het proces hieraan voorafgaand zijn de drie cabinebonden gezamenlijk opgetrokken. Groot was onze verbazing dan ook toen UNC (onderdeel van de Unie) op 29 november jl. in een publicatie haar spijt betuigde over de gebeurtenissen omdat men met KLM had willen praten over de WRR op ICA. Verder wilde men meedenken over alternatieve besparingen en zette UNC daarvoor zelfs een poll op zijn website.

FNV Cabine en VNC hebben in een gezamenlijk schrijven aan UNC hun ongenoegen hierover geuit. Het bespreekbaar willen maken van aanpassingen in de WRR, zonder ons vooraf te informeren, getuigt niet van een coöperatieve houding en staat haaks op het afgesproken protocol. Samen optrekken met drie bonden is er wat ons betreft dan ook niet meer bij. De coalitie bestaat nu uit de twee grootste bonden, FNV Cabine en VNC.

Prettige Feestdagen!

Voor het korps en FNV Cabine loopt een bewogen jaar ten einde. De daadkracht en ambities die veel collega’s de afgelopen weken hebben laten zien, hebben ervoor gezorgd dat KLM binnen een week op haar schreden terugkeerde. Dat we dit hebben bereikt, bewijst dat we samen met elkaar, als korps en vakorganisaties, een sterke stem hebben. We willen iedereen bedanken die aan dit voorlopige resultaat heeft bijgedragen. Laten we deze vastberadenheid vasthouden. Kom op voor je eigen belangen en die van je collega’s, ook in 2014!

Namens onze Bestuurder, het Dagelijks Bestuur en alle actieve leden wensen we iedereen Prettige Feestdagen toe, thuis of op de route, en een gezond en uitgerust 2014!

Tenslotte, tijdens de feestdagen zijn wij, net zoals altijd, 24/7 bereikbaar voor vragen via info@fnvcabine.nl

Redactie FNV Cabine