Skip to main content

Herstart gesprekken met KLM in positieve sfeer verlopen

16 januari 2014

Nadat KLM op 5 december 2013 het omstreden en éénzijdig genomen KLC besluit van 28 november 2013 opschortte, kwamen CAO-partijen op 19 december jl. bijeen voor een evaluatie van de roerige gebeurtenissen. In aansluiting daarop zijn KLM en de cabinebonden op 15 en 16 januari in Noordwijk bijeen geweest om de gesprekken te hervatten. Namens FNV Cabine was de CAO-delegatie aanwezig, bestaande uit Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden.

 

Zoektocht naar breed gedragen oplossing

In een open sfeer gaf KLM aan aan geen commitment meer te vragen op hoogte en termijn van de bezuinigingen. Het bedrijf sprak de intentie uit er met de bonden uit te willen komen binnen de kaders van het protocol en nodigde ons uit om vooruit te kijken en in een gezamenlijke zoektocht te komen tot een breed gedragen oplossing. KLM wil deze oplossing vinden langs drie assen of een combinatie daarvan, te weten:

  • Maatregelen die buiten de CAO vallen. Hierbij kun je denken aan zaken die het bedrijf zonder tussenkomst van de vakbonden kan invoeren zoals aanpassingen in de configuratie (densificatie);
  • Pensioenen. Door nieuwe (en toekomstige) wet- en regelgeving zullen nieuwe afspraken moeten worden gemaakt m.b.t. de pensioenregeling voor KLM cabinepersoneel;
  • Loongebouw. KLM wil aan de hand van de protocolafspraken met ons op zoek naar aanpassingen binnen het loongebouw voor nieuw aan te nemen personeel.

Coalitie

FNV Cabine heeft aangegeven op een constructieve manier te willen meedenken langs deze lijnen. Wij zijn bereid in de onderhandelingen een nieuwe start te maken, echter wel binnen de kaders van het protocol. Hierbij vinden we VNC aan onze zijde. De afgelopen dagen in Noordwijk is gebleken dat deze coalitie goed functioneert.

Geen valse verwachtingen

Op vrijdag 31 januari as. worden de gesprekken hervat. We willen vooraf duidelijk stellen dat een eventuele uitkomst gedragenheid zal moeten vinden bij onze leden. Om bij alle partijen de verwachtingen te managen brengen we in herinnering dat we als cabinepersoneel al ruimschoots hebben geleverd. Zo hebben we KLM aangeboden de tijdelijke aanpassingen op het loongebouw voor nieuw personeel structureel te maken. Dat levert binnen nu en twintig jaar al 20 tot 25 miljoen Euro per jaar op. Daarnaast heeft het inleveren van vakantiedagen en de “0-lijn”, die ons 8% aan koopkracht kost, KLM ook al meer dan 20 miljoen Euro opgeleverd.

FNV Cabine zal tijdens het komende proces kritisch beoordelen of er een gezonde balans zal zijn tussen wat er gevraagd wordt van het korps en de nut en noodzaak voor KLM om te besparen op arbeidskosten. Immers, op een gegeven moment is genoeg ook echt genoeg!

Redactie FNV Cabine