Skip to main content

Cao-onderhandelingen worden hervat

09 januari 2015

Komende week zullen de cao-onderhandelingen bij KLM hervat worden. Omdat we nog heel veel vragen hebben over de bedrijfssituatie, zal onze CEO Pieter Elbers hier a.s. maandag op ingaan. Vervolgens zal er a.s. donderdag en vrijdag verder worden gesproken over de cao-voorstellen die partijen hebben gedaan. Het beloven complexe onderhandelingen te gaan worden, daar de inzetten en analyses over wat er zou moeten gebeuren enorm verschillen.

Vragen aan de directie

In onze brief, die a.s. maandag zal worden behandeld, hebben we de nodige vragen gesteld over de bedrijfssituatie. Daarnaast hebben we onze twijfels geuit over de visie van het bedrijf. Wij vinden namelijk dat er een duidelijk perspectief moet zijn voor het korps. Dat is er nu niet. Door rigoureus te snijden in arbeidskosten (verslechteren WRR, geen loonsverhoging de komende jaren, structureel inleveren JV dag en HV dag) zal KLM de slag met de low cost carriers en concurrenten uit het Midden-Oosten niet winnen. Die zullen namelijk niet stil blijven zitten, met als gevolg dat de arbeidspositie van het korps verder wordt uitgehold zonder er ook maar iets mee op te schieten.

Verslechteringen moeilijk te verdedigen

Wij kunnen een verslechtering van arbeidsvoorwaarden nu niet verdedigen. “We moeten winnen” klinkt leuk, maar hoe we gaan winnen wordt niet concreet. Wij vinden dan ook dat de focus eerst gelegd moet worden op de organisatie-kant van KLM. Wij zien nog te veel inefficiëntie en kostenverspilling binnen de onderneming. Iedereen kent hier de vele voorbeelden van. Die zouden nu dus eerst snel aangepakt moeten worden.

Wij vinden verder dat het cabinepersoneel, dat al de nodige offers heeft gebracht, in aanmerking zou moeten komen voor een fatsoenlijke loonsverhoging. Na jaren van matige loonontwikkeling, het inleveren van vakantiedagen en een versoberd loongebouw, is een structurele loonsverhoging op zijn plaats. Daarnaast vinden wij dat er nu echt werk gemaakt moet worden van het verlichten van de werkdruk. Voor onze volledige cao-inzet verwijzen we naar onze voorstellenbrief die eerder is gepubliceerd.

Constructief

Tegelijkertijd zijn wij zeker bereid om mee te werken aan het toekomstbestendig maken van het bedrijf. Dat zou in onze optiek kunnen worden geregeld via een meer evenwichtige WRR en het stimuleren van de doorstroom door vrijwillige vertrekregelingen in het leven te roepen. Voor het bespreken van deze grote thema’s moet wel de tijd worden genomen, zonder druk van wie of wat dan ook.  

FNV Cabine zal zich niet laten leiden door de waan van de dag. Wel zijn wij bereid constructief met alle partijen te zoeken naar een breed gedragen oplossing. In die oplossing kan er ruimte zijn voor de wensen van KLM, maar dan zou er ook zeker ruimte moeten zijn voor de reële wensen van onze leden.

Redactie FNV Cabine