Skip to main content

Cao: Zoektocht naar akkoord op hoofdlijnen

18 januari 2015

Na de start van de cao-onderhandelingen op 18 december, zijn KLM en de bonden  op 15 en 16 januari bijeen geweest voor het hervatten van de gesprekken. Zoals we eerder al communiceerden verlangt KLM de komende vijf jaar flinke offers. In totaliteit is het bedrijf op zoek naar 700 miljoen euro tot het jaar 2020. Voor Inflight Services wil KLM deze besparingen vooral realiseren door het aanpakken van de WRR, het aanpassen van de cabinebemanning samenstelling, het inleveren van JV en het voortzetten van de zgn. “nullijn”.

Concessies onder voorwaarden

De gezamenlijke cabinebonden hebben in het overleg aangegeven arbeidsvoorwaardelijke  concessies te willen doen. Daar tegenover stelt FNV Cabine wel voorwaarden waaraan moet worden voldaan, wil KLM met ons tot overeenstemming kunnen komen. Wij hebben een duidelijke agenda en er moet een balans te zien zijn in het overeen te komen totaalpakket. Er zal weer geïnvesteerd moeten worden in het cabinepersoneel. Concreet betekent dit een structurele loonsverhoging en verlichting van de werkdruk. Verder willen we afspraken maken over een vrijwillige vertrekregeling, o.a. voor het bevorderen van de doorstroom. Dit levert KLM bovendien direct voordeel op omdat nieuwe collega’s instromen op basis van de afspraken m.b.t. het nieuwe loongebouw. Slechts op die voorwaarden zijn we bereid onze verantwoordelijkheid te nemen voor het toekomstbestendig maken van het bedrijf..

Geen garanties

KLM typeert de onderhandelingen als complex en heeft grote zorgen of men in staat zal zijn om met ons tot oplossingen te komen. De luchtvaartindustrie is extreem volatiel. Dat betekent dat er geen enkele garantie is dat de door KLM gevraagde versoberingen op arbeidsvoorwaarden effecten zullen hebben. Wij zijn dan ook zeer huiverig voor het maken van afspraken voor de langere termijn. De oplossing voor de continuïteit van KLM zal, zoals we eerder al schreven, uiteindelijk vooral moeten worden gevonden in het op orde brengen van de organisatie binnen het bedrijf. Anders lopen we het risico dat KLM na deze voorgestelde operatie over een paar jaar opnieuw langskomt om een greep te doen in onze arbeidsvoorwaarden.

KLM heeft de cabinebonden gevraagd om binnenkort verder te praten om in een zoektocht te komen tot een akkoord op hoofdlijnen. Of dat gaat lukken is de vraag. Vast staat dat we op 29 en 30 januari a.s. bij elkaar komen om de onderhandelingen te hervatten.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine

Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden