Skip to main content

Toelichting bedrijfssituatie KLM

23 januari 2015

Woensdag 21 januari jl. zijn de vakbonden in het kader van de cao-onderhandelingen uitgebreid geïnformeerd over de financiële situatie van het bedrijf en de verwachtingen voor de komende jaren. Aangezien KLM de nodige offers vraagt van het personeel en er een sentiment is ontstaan alsof KLM bijna op omvallen staat, hadden de bonden gevraagd om een diepgaande analyse. Kijkend naar de gepresenteerde feitelijke cijfers, kan FNV Cabine achter haar eerder verkondigde eigen analyse blijven staan: KLM doet het naar omstandigheden  goed, maar de nadelige effecten van de  toenemende concurrentie op de toekomstbestendigheid van KLM nemen wel snel toe.

 

Niet dramatisch

Gezien de beursgevoeligheid van de cijfers en  het feit dat de concurrent graag meekijkt, kunnen wij hier niet dieper ingaan op de financiële vooruitzichten. Wel kunnen we simpel gezegd stellen, dat KLM haar kosten en investeringen nog altijd kan financieren vanuit de omzet. Daarnaast blijft er onder de streep zelfs wat over om de schuld te reduceren, al is deze nog altijd fors.  Dat maakt dat KLM haar eigen broek kan ophouden en financieel gezond is. Wel is het zo dat er vanaf halverwege vorig jaar een trend lijkt te zijn ingezet van een forse toename van goedkopere vliegtickets. Dit heeft te maken met de lagere brandstofkosten. Ook de verder toenemende concurrentie  rond  het winnen en behouden van passagiers zet een verdere druk op de ticketprijzen. Wanneer deze trend zich doorzet, zal het voor KLM moeilijker worden om op basis van de huidige kostenstructuur winstgevend te blijven. Nog moeilijker zal het worden om forser te investeren om zo een rol van betekenis te kunnen blijven spelen als één van de grote spelers in de luchtvaartmarkt. Conclusie: het is zeker niet zo dramatisch met KLM gesteld als men ons doet geloven. Wel zijn er stevige uitdagingen met het oog op de nabije toekomst. FNV Cabine ziet ook in dat niets doen er toe kan leiden dat het gat met de concurrenten groter gaat worden, met alle consequenties van dien.

Geen garanties

FNV Cabine is van mening dat je met alleen het versoberen van arbeidsvoorwaarden de slag niet gaat winnen. Sterker nog, als we überhaupt zouden meegaan met de gewenste besparingen van KLM, dan is er geen enkele garantie dat het bedrijf er over een paar jaar beter voorstaat dan nu.  FNV Cabine vindt het dan ook niet verstandig om afspraken te maken over een lange termijn, omdat niemand kan  weten hoe de luchtvaartwereld er over drie jaar uitziet.

Verder vinden we dat er ook geïnvesteerd moet worden in het korps: o.a. een goede loonsverhoging en  het aanpakken van de werkdruk  zijn zaken die in onze optiek nu noodzakelijk zijn. Zoals gezegd, er wordt nog winst gemaakt. Het is alleszins verdedigbaar dat het personeel hier ook in meedeelt en zaken worden verbeterd om zo ook gezondheid,  werkplezier en motivatie van het korps op peil te houden. FNV Cabine zal er gedurende het cao-traject op blijven toezien dat er een balans is tussen het investeren in het personeel en het toekomstbestendiger maken van KLM. Vanuit onze overtuiging kan dat zeker samengaan.

Discussie KLM kasstroom

Het is FNV Cabine niet ontgaan dat er binnen de directie van de Air France - KLM Groep een discussie woedt over wie beslissingsbevoegd moet zijn over (een deel van) de KLM kasstroom. Daarom heeft FNV Cabine samen met de andere cabinebonden aan KLM duidelijk gemaakt dat zij de situatie uiterst zorgwekkend vindt. We hebben daarbij toegelicht dat we niet uitsluiten dat negatieve effecten op de besluitvormingsstructuur van KLM gevolgen zullen hebben op onze opstelling in het cao-traject teneinde de arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid van het KLM cabinepersoneel te borgen. Ondanks de recente toelichting van de KLM directie is er naar ons idee onvoldoende duidelijk gemaakt hoe deze discussie wordt beslecht binnen het concern.

Volledige zeggenschap eigen financiën

Over de situatie van KLM zijn inmiddels Kamervragen gesteld. Uit het antwoord van het kabinet blijkt ook duidelijk dat zij vinden dat KLM volledige zeggenschap over de eigen financiën moet houden binnen de Air France - KLM Groep. Ook de Ondernemingsraad heeft in een persverklaring een dergelijk standpunt ingenomen. FNV Cabine deelt deze visie en vindt dat KLM koste wat kost volledig zeggenschap over de bedrijfsvoering en financiën moet houden.

Volgende week zullen de cao-onderhandelingen worden hervat. Uiteraard zullen wij onze leden hierover en alles wat er verder speelt informeren.

Redactie FNV Cabine