Skip to main content

Cao-proces nadert climax

16 april 2015

Op 25, 26 en 27 maart a.s. worden de cao-onderhandelingen hervat en hoopt KLM met alle domeinen (grond, cockpit en cabine) een resultaat te bereiken dat de continuïteit en daarmee de werkgelegenheid bij het bedrijf veiligstelt.

Evenwicht, de sleutel tot succes

Bij de discussie die KLM met de cabinebonden voert, is vanaf het begin van het cao-traject het vinden van een goede balans voor FNV Cabine het uitgangspunt geweest om te komen tot structurele oplossingen. Dat houdt in dat tegenover de door KLM gevraagde productiviteitsverhogende maatregelen er, wat betreft FNV Cabine, na jaren van loonmatiging, een loonsverhoging moet komen. Tevens zal een akkoord  recht moeten doen aan onze inzet voor een meer evenwichtige ICA-WRR en het verlichten van de werkdruk. Op basis daarvan is FNV Cabine bereid een bijdrage te leveren aan de continuïteit van het bedrijf om zo de werkgelegenheid bij KLM te kunnen garanderen. In dat kader hebben we ook onze verantwoordelijkheid genomen om in ieder geval de zomerproductie maakbaar te maken.

Afhankelijk van de opstelling van KLM, is het streven om de komende week tot een eindresultaat te komen, dat uiteraard zal worden voorgelegd aan alle leden van FNV Cabine.  

FNV Grond

De bereidheid die KLM toont om te proberen met FNV Cabine een goed evenwicht te bereiken, lijkt er in de discussie met FNV Grond helaas nog niet te zijn. Door FNV Grond worden de eisen van KLM ervaren als een eenzijdig dictaat, waarbij een nul-lijn voor de komende jaren, het inleveren van vrije dagen en de aangekondigde reorganisaties op geen enkele wijze worden gecompenseerd. Voor onze grondcollega’s is dit onaanvaardbaar.

Manifestatie

FNV Grond organiseert daarom a.s. donderdag een manifestatie op Schiphol Plaza om KLM erop te wijzen dat de grootste grondbond niet kan worden genegeerd. FNV Cabine hoopt dat dit bij KLM gehoor zal vinden zodat ook binnen het gronddomein kan worden getracht te komen tot een evenwichtig resultaat.  

Redactie FNV Cabine