Skip to main content

Ingelast cao-overleg

16 april 2015

Op donderdag 19 maart zijn KLM en de Cabinebonden weer bijeen geweest op Schiphol-Oost voor een ingelast cao-overleg. Tijdens deze bijeenkomst stond de techniek van de ICA-WRR centraal. FNV Cabine wil in alle zorgvuldigheid met de materie omgaan en met name de effecten van een herziening scherp hebben.

WRR

De WRR is gebouwd in 1965 met als uitgangspunt de 40-urige werkweek. Indertijd is er een formule afgesproken die je kunt gebruiken om voor ieder denkbaar schema het reisverlof te berekenen.

Productiviteitsverhoging

Zoals bekend wil KLM afspraken met ons maken voor het verhogen van de productiviteit. Die productiviteitsverhoging wordt gezocht in een aanpassing van de ICA-WRR. De eis van KLM om daarbij de A-factor structureel te verlagen van 1.6 naar 1.5 is op 12 maart jl. losgelaten. Het bedrijf is ingegaan op ons voorstel om in plaats daarvan de discussie aan te gaan om te komen tot een meer evenwichtige WRR, met als doel een betere balans tussen productiviteit en werkbeleving. Het zomaar snijden in de WRR zonder verbeteringen voor het korps is wat ons betreft nooit aan de orde geweest.

Goede balans als uitgangspunt

In het overleg van 19 maart heeft KLM de cabinebonden uitgenodigd om input te leveren voor het formuleren van gebalanceerde voorstellen. Concreet was de vraag welke componenten wij belangrijk vinden voor het berekenen van het reisverlof in een cyclus. Wat betreft FNV Cabine kan daarbij bijvoorbeeld gedacht worden aan elementen als wel of geen horizontale rustgelegenheid tijdens de vlucht, tijdsverschillen en mogelijke tussenlandingen.

FNV Cabine neemt verantwoordelijkheid

Volgende week woensdag en donderdag zal op basis van de input van de cabinebonden verder worden doorgesproken over de voorstellen die KLM zal doen. Het uiteindelijke doel daarvan is om structureel tot oplossingen te komen. Die oplossingen moeten wat ons betreft in ieder geval recht doen aan onze wens voor een meer evenwichtige WRR. Daarnaast hopen wij er met KLM uit te komen om door een aanvaardbaar akkoord ook de zomerproductie maakbaar te maken. FNV Cabine neemt daarbij haar verantwoordelijkheid voor de continuïteit en werkgelegenheid bij KLM. Op vrijdag 27 maart sluiten ook de grondbonden en vliegers aan bij het overleg in een zogenoemde “’Multi-setting”.

Onze leden hebben het laatste woord

Op 25, 26 en 27 maart zullen de onderhandelingen dus worden hervat. Het uiteindelijke te bereiken resultaat zal, zoals gebruikelijk, aan alle leden van FNV Cabine worden voorgelegd. Zij hebben altijd het laatste woord!

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine

Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden