Skip to main content

Zomerproductie gered door tijdelijke cao-aanpassing

16 april 2015

Na twee dagen van overleg is er door KLM en de cabinebonden op 26 maart 2015 een tussentijdse afspraak gemaakt voor het maakbaar maken van de productie voor zomer 2015.

Mes op de keel

Zoals bekend besloot KLM in november 2014 eenzijdig tot een aannamestop van cabinepersoneel. Dit had tot direct gevolg dat er een personeelstekort van 250 FTE zou ontstaan voor de aankomende zomerproductie. FNV Cabine heeft KLM de afgelopen dagen onverbloemd duidelijk gemaakt wat wij daarvan vinden en hebben de verantwoordelijkheid daarvan volledig bij het bedrijf neergelegd. Het schrappen van tientallen vluchten per week vanaf 1 mei als gevolg van deze tekorten, kost KLM zo’n 2 miljoen euro per week. Ondanks het in onze ogen onaanvaardbaar verlopen proces, had FNV Cabine al aangegeven de zomerperiode te willen redden. In het overleg hebben nu alle partijen aangegeven hiertoe bereid te zijn.

De afspraken

KLM en de cabinebonden hebben de volgende afspraken gemaakt:

  • De A-factor wordt verlaagd van 1.6 naar 1.5 (niet werkend bemanningslid van 1.4 naar 1.3). Deze maatregel geldt vanaf 11 mei 2015 tot het moment van implementatie van een cao-akkoord of uiterlijk tot einde zomerdienstregeling 2015.
  • De als gevolg van deze maatregel vrijgekomen reisverlofdagen worden voor het korps als totaal op een saldo gezet. In beginsel blijven deze dagen eigendom van het korps, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt.
  • KLM zal zo spoedig mogelijk met Groepscommissie 31 in overleg treden over de schema’s die het gevolg zijn van bovenstaande afspraken.

Geste voor de bühne

Gedurende de periode waarin de tijdelijke afspraak over de A-factor geldt, worden geen 6 om 3 Europa-omlopen ingedeeld. Daarnaast wordt eenmalig het aantal Superjokerdagen opgehoogd met 1. Deze extra dag kan worden aangevraagd in de periode van 1 mei 2015 tot 1 mei 2016. Deze “goodies” staan wat betreft FNV Cabine totaal niet in verhouding tot wat er door ons aan KLM is geleverd en zijn in onze ogen slechts symboolpolitiek. We hebben KLM daarom duidelijk gemaakt dat er nog een rekening te vereffenen is in de gesprekken over een cao die zeer binnenkort vervolgd zullen worden.

Ledenraadpleging

FNV Cabine vindt de bereikte tijdelijke oplossing verdedigbaar, om verdere financiële schade en onzekere werkgelegenheidsvooruitzichten te voorkomen. Maar, zoals bij alle belangrijke besluiten hebben bij FNV Cabine alle leden het recht om zich over de gemaakte afspraken uit te spreken. Deze ledenraadpleging zal binnenkort plaatsvinden, waarbij de protocolteksten en de gevolgen van de afspraken zullen worden gedeeld met onze leden.

Evenwichtige balans als inzet voor vervolggesprekken cao

Bij de discussie die KLM met de cabinebonden voert, is vanaf het begin van het cao-traject het vinden van een goede balans voor FNV Cabine het uitgangspunt geweest om te komen tot structurele oplossingen. Dat houdt in dat tegenover de door KLM gevraagde productiviteitsverhogende maatregelen er, wat betreft FNV Cabine, na jaren van loonmatiging, een loonsverhoging moet komen. Tevens zal een akkoord  recht moeten doen aan onze inzet voor een meer evenwichtige ICA-WRR en het verlichten van de werkdruk. Slechts op basis daarvan is FNV Cabine bereid een bijdrage te leveren aan de continuïteit van het bedrijf om zo de werkgelegenheid bij KLM te kunnen garanderen. De gesprekken zullen op korte termijn worden hervat.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine

Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden