Skip to main content

Status-update cao-traject

16 april 2015

Er bereiken ons veel vragen over de afspraken met KLM om de zomerproductie waar te kunnen maken.  Met name m.b.t. het gemeenschappelijke saldo waarop de vrijgekomen reisverlofdagen worden gezet bestaat onduidelijkheid. Tijdens de discussies hierover met KLM bleek het technisch niet mogelijk te zijn om hiervoor vooraf een individuele teller in het leven te roepen. KLM heeft ons wel aangegeven dat het aan het einde van de zomerdienst mogelijk is om deze dagen op individueel niveau te herleiden.

Zomerproductie staat los van cao-traject

Alle opties voor het gebruik van deze dagen staan nog open. Immers, de nu gemaakte afspraken gelden alleen voor het redden  van de zomerproductie en staan los van het cao-traject waarin structurele afspraken moeten worden gemaakt. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen om tijdelijke afspraken te maken voor de zomerperiode, omdat we onze ogen niet hebben willen sluiten voor de serieuze consequenties als we dit niet hadden gedaan.

Vervolg cao onderhandelingen

Nu er relatieve rust rond de zomer is gecreëerd, staan KLM en cabinebonden  voor de uitdaging om te komen tot een gebalanceerd akkoord met daarin een evenwichtige WRR. Sinds KLM op 12 maart heeft aangegeven hiertoe bereid te zijn , zien wij aanknopingspunten om de komende weken verder de inhoud in te duiken om zo tot een totaalresultaat te komen. Aan de hand van een aantal scenario’s, waarin de denkrichting van FNV Cabine als uitgangspunt geldt, worden de komende weken de contouren duidelijk voor een aanvaardbaar totaalpakket.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine

Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden