Skip to main content

WRR aanpassingen concreet in beeld

04 juni 2015

Zoals bekend is er op 29 mei 2015 een onderhandelingsresultaat bereikt tussen KLM en de cabinebonden. De afspraken zijn gemaakt op voorwaarde dat er ook bij de grond en de cockpit een evenwichtig akkoord wordt bereikt. Zodra de formele protocolteksten gereed en ondertekend zijn zullen deze aan al onze leden worden voorgelegd en krijgen zij de mogelijkheid zich hierover uit te spreken. Veel collega’s vragen zich af wat de afspraken concreet inhouden. Daarom, vooruitlopend op de ledenraadpleging, alvast wat meer duidelijkheid over de gevolgen van het resultaat met betrekking tot de WRR.

Aanpassingen in de ICA-WRR

Al snel na de start van de onderhandelingen in december vorig jaar bleek dat KLM op zoek was naar geld. Het bedrijf zette maximaal in op een structurele aanpassing van de A-factor van 1.6 naar 1.5. Tijdens vele onderhandelingsrondes heeft KLM, onder druk van de cabinebonden, haar doelstellingen moeten aanpassen. De productiviteitsafspraken die uiteindelijk zijn gemaakt  door aanpassingen in de WRR doen op onderdelen pijn. Toch heeft FNV Cabine ook meer evenwicht kunnen brengen in de WRR als geheel. In de korte toelichting hieronder willen we proberen de afspraken die zijn gemaakt concreter te maken.

Concrete afspraken

Bij alle reizen met 6 RV of meer wordt er 1 RV ingenomen. Dit op basis van de schema’s die aangeboden worden door KLM, de zogenaamde “0-platen”. Op reizen met een tussenlanding wordt er per duty een extra waardering gegeven van 0,4 dag. Dit met uitzondering van zgn. staartstukken. Door deze extra waardering houden met name de Airbus vluchten hetzelfde RV als in de oude situatie. Bovendien zijn er omlopen die er 1 RV bij krijgen (DMM/KWI (4 van de 7 omlopen), AUH/BAH, DOH/MCT, JRO/DAR ( 3 van 7 omlopen), KGL/EBB (4 van 7 omlopen), en CUR (3 van 9 omlopen). Het feit dat de tussenlandingen afwisselend plaatsvinden op de heen- of terugvlucht maakt dat er op sommige bestemmingen verschillen zitten in het RV.

Deze afgesproken variant levert KLM minder productiviteit op dan de wijze waarop nu de zomerproductie gevlogen wordt. Dit verschil wil KLM oplossen met een extra uitvraag voor meerwerk, plussen in NIZ etc..

Implementatie

De gemaakte afspraken moeten worden ingebouwd in de systemen. Omdat er per 1 januari 2016 een aantal veranderingen op komst is m.b.t. EU-FTL en in het najaar de introductie van de 787 plaatsvindt, kunnen de aanpassingen niet eerder worden gedaan dan in het eerste kwartaal van 2016. Om toch zo snel mogelijk volgens de afspraken te werk te gaan worden deze tijdelijk nagebootst door middel van handmatige aanpassingen in het systeem.

Opgebouwde dagen zomerproductie 2015

De tijdelijke aanpassing van de A-factor gedurende de zomer 2015 blijft van kracht, totdat de nabootsing van de nieuwe ICA-WRR een feit is rond augustus/september 2015. Wellicht ten overvloede: Opgebouwde dagen als gevolg van deze tijdelijke aanpassing zullen tot op individueel niveau worden herleid en op een teller gezet. KLM heeft maximaal geprobeerd om ons tot andere gedachten te brengen want deze dagen vertegenwoordigen miljoenen euro’s. Men heeft de keuze dit tegoed aan KLM te schenken of toe te voegen aan het zomer- of winter JV. Dit zal zo snel mogelijk gebeuren, maar niet later dan in het winterseizoen van 2017.

Redactie FNV Cabine.