Skip to main content

Cao-protocol gefinetuned en ondertekend

26 juni 2015

Op donderdag 25 juni was er in beginsel een regulier cabine overleg gepland. Omdat de onderhandelingen met de vliegers zich in een eindstadium lijken te bevinden, werd dat overleg geannuleerd. In plaats daarvan zijn de cabinebonden en KLM bij elkaar geweest voor een laatste check op de formele protocolteksten n.a.v. het cao-onderhandelingsresultaat van 29 mei jl..

Ledenraadpleging onder alle leden

Nu de formele protocolteksten zijn ondertekend met alle afspraken die daarbij horen, is nu het woord aan alle leden van FNV Cabine. Zij worden door middel van een ledenraadpleging in de gelegenheid gesteld zich individueel over de gemaakte afspraken uit te spreken. Dat kan digitaal en (voor de laatste keer) ook via een papieren stembiljet. Zo spoedig mogelijk ontvangen zij de link voor het digitale stemformulier in hun mailbox en valt de enquête met alle relevante informatie op de deurmat.

Het is van belang te weten dat het protocol pas gaat gelden wanneer er, naast een akkoord van onze leden, in alle KLM cao-domeinen (dus ook bij de vliegers) een evenwichtig akkoord is bereikt.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine

Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden