Skip to main content

Schenken dagen zomerproductie

24 september 2015

Bij onze helpdesk komen veel vragen binnen van leden die willen weten hoe het nu zit met het schenken van dagen aan KLM die zijn opgebouwd tijdens het vliegen met een A-factor van 1.5 tijdens de zomerproductie 2015. Hieronder een korte terugblik m.b.t. het ontstaan van deze dagen.

 

Resumé

Zoals bekend, besloot KLM in november 2014 eenzijdig tot een aannamestop van cabinepersoneel. Dit had tot direct gevolg dat er een personeelstekort van 250 FTE zou ontstaan voor de zomerproductie van 2015. FNV Cabine heeft KLM indertijd onverbloemd duidelijk gemaakt wat zij daarvan vond en heeft zich niet onder druk laten zetten om dagen in te leveren. Het schrappen van tientallen vluchten per week vanaf 1 mei 2015 als gevolg van deze tekorten, zou KLM zo’n 2 miljoen euro per week kosten. Ondanks het in onze ogen onaanvaardbaar verlopen proces, wilde FNV Cabine om die reden onder voorwaarden de zomerperiode redden.

 

Ledenraadpleging

Zoals bij alle belangrijke besluiten, hadden al onze leden het recht om zich in april jl. over deze tussentijdse afspraak uit te spreken. Een overgrote meerderheid (82,5% van de uitgebrachte stemmen) gaf aan bereid te zijn om gedurende de zomerperiode meer productiviteit te leveren. Daarmee werd de zomerproductie gered.

 

Eigendom ingeleverde dagen

Uit de vele persoonlijke reacties van onze leden bleken er grote zorgen te bestaan m.b.t. het eigendom van de dagen die vrijkwamen door de tijdelijke aanpassing gedurende de zomerperiode. Op 29 mei zijn daar met KLM uiteindelijk harde afspraken over gemaakt: Opgebouwde dagen als gevolg van de tijdelijke aanpassing zouden tot op individueel niveau worden herleid en op een teller gezet. KLM zou deze dagen toevoegen aan het zomer- of winter JV. Dit laatste zou zo snel mogelijk gebeuren, maar niet later dan het winterseizoen 2017. Om KLM tegemoet te komen in haar wens om de dagen alsnog te houden, zodat er eerder een besparing zou worden gerealiseerd, is er een keuze toegevoegd. De individuele medewerker zou in de gelegenheid worden gesteld om, op vrijwillige basis, deze dagen (geheel of gedeeltelijk) aan KLM te schenken.

 

Mail van P&A

Om invulling te geven aan de afspraken m.b.t. het schenken van de dagen, heeft Planning & Assignment hierover op 21 september jl. het korps een email gestuurd. Daarin werd de mogelijkheid geboden het opgebouwde saldo (geheel of gedeeltelijk) aan KLM te schenken. In totaal gaat het korpsbreed vanaf 11 mei tot aan de start van de winterschema’s eind oktober om zo’n 42.000 dagen die een waarde vertegenwoordigen van ruim 9,5 miljoen Euro.

 

Persoonlijke keuze

FNV Cabine wil benadrukken dat het hier om een persoonlijke, vrijwillige keuze gaat. Wanneer je afstand doet van de dagen is dit een schenking aan KLM bovenop de reeds gemaakte bezuinigingsafspraken met de cabinebonden Neem je beslissing weloverwogen en mocht je nog vragen hebben: Laat het ons weten!

 

Redactie FNV Cabine