Skip to main content

Cabineoverleg van 25 augustus 2016

25 augustus 2016

Op donderdag 25 augustus vond er weer een regulier Cabineoverleg plaats op het KLM Hoofdkantoor in Amstelveen. Namens FNV Cabine waren onze bestuurders Zakaria Boufangacha en Asmae Hajjari aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Ruud van Alphen, Roel van Griensven en Huib den Ouden.

Pensioendossier

Zoals bekend verkeert de discussie tussen KLM en vakbonden m.b.t. het pensioendossier in een impasse. In onze brief van 11 augustus jl. hierover aan KLM, hebben wij een dringend beroep gedaan op het bedrijf om zo spoedig mogelijk met ons om de tafel te gaan voor het vinden van een passende oplossing voor het gehele pensioendossier. Per kerende post antwoordde KLM graag op ons voorstel te willen ingaan en riep ook VNC op deel te nemen aan dit overleg. Tijdens het cabineoverleg herhaalde KLM deze oproep aan VNC naar aanleiding van ons schrijven.

Geen gang naar de rechter

FNV Cabine stelt zich nog steeds op het standpunt dat wij ons niet herkennen in de afspraken tussen KLM en het pensioenfonds m.b.t. de herstelsystematiek van onze pensioenen. Wij vinden dan ook nog steeds dat zowel KLM als het pensioenfonds hierin onbetrouwbaar en onrechtmatig hebben gehandeld. Ondanks dat willen wij, in het belang van het korps, met KLM in gesprek blijven en willen we een  juridisch gevecht voorkomen. Want wanneer we op dit moment  de rechter om een oordeel zouden vragen, dan worden we mogelijk jarenlang gegijzeld in een juridisch conflict, met alle gevolgen van dien voor komende cao-discussies. Bovendien komen we in dat geval ook niet met KLM in gesprek over de bestemming van de miljoenen euro’s aan premievrijval en het repareren van de wettelijk versoberde pensioenopbouw. Dat zou dus alleen maar in ons nadeel zijn.

Visiedocument

Op 13 juli jl. deelde KLM haar visie m.b.t. de toekomst van het cabinepersoneel. Zoals bekend zijn deze verkapte reorganisatieplannen, die met name de korpsstructuur aantasten, bij het korps niet in goede aarde gevallen. Veel collega’s vrezen voor hun baan en/of toekomstperspectief. Dat draagt niet bij aan hun motivatie en gevoel van erkenning. Door middel van “Inflight Services Specials” en de columns van Miriam Kartman, probeert KLM het korps er nu van te overtuigen dat deze visie in het belang van de klant is en dat de door KLM gewenste 4% productiviteitsverbetering voor 2016 een voldongen feit is. Tijdens het overleg gaf KLM echter aan op de meest prangende vragen van het korps geen antwoorden te hebben. Dat is naar ons idee het logische gevolg wanneer je ongenuanceerd een bom van dit formaat dropt.

Cao-onderhandelingen

FNV Cabine beoordeelt de visieplannen van KLM als de cao-inzet van het bedrijf voor de komende cao-onderhandelingen die, constructief en met alle respect voor de positie van ons als werknemers, nog gevoerd moeten gaan worden. Zoals bekend hebben wij  zelf ook de nodige ideeën die we op die tafel willen bespreken. Daarnaast voelen we er weinig voor om, net als afgelopen jaren, wederom te gaan snijden in arbeidsvoorwaarden. Met het poneren van haar visieplan probeert KLM alvast een voorsprong te nemen op de onderhandelingen, maar zo werkt het niet. Wij staan altijd open voor eventuele afspraken die tot een win-win kunnen leiden, maar dan wel op basis van een gelijkwaardige start.

Planning

Tijdens het overleg is de planning voor de winter 2016/2017 met ons gedeeld. Er zijn m.b.t. de planning nog veel onzekerheden, vooral omdat niet duidelijk is wat de uitkomst van de komende cao-discussie zal zijn. Zeker is wel dat er 16 FTE aan Sr. Pursers nodig is, voornamelijk door pensioneringen. Komend winterseizoen zullen deze collega’s worden opgeleid.

Tekort aan FTE

KLM heeft op voorhand willens en wetens te weinig personeel aangenomen voor de komende winter, waardoor er een verwacht tekort zal zijn van ongeveer 250 FTE, verdeeld over de verschillende functies. Het is een herhaling van de situatie die in de zomer van 2015 speelde en waardoor KLM nu nog steeds zo’n 40.000 dagen aan het korps verschuldigd is, die uiterlijk einde winterdienst 2017/2018 zullen moeten worden uitgekeerd. FNV Cabine vindt het onbegrijpelijk dat het bedrijf wederom hetzelfde pad bewandelt en zichzelf daarmee in de problemen brengt. Door deze ondoordachte strategie is het bedrijf nu genoodzaakt “binnen de kaders van de CAO” de winterproductie waar te maken. KLM laat binnen twee weken aan de bonden weten welke concrete ideeën ze hierover heeft.

Meer/minderwerk

Het bedrijf heeft aangegeven dat er spoedig een vooraankondiging komt voor tijdelijk meerwerk voor Sr. Pursers en, naar alle waarschijnlijkheid, ook voor Pursers. Vooralsnog helaas niet voor één- en tweebanders. Collega’s die op de lijst staan voor structureel meerwerk kunnen ook reageren op deze uitvraag, zij verspelen daarmee niet hun positie met betrekking tot hun verzoek voor structureel meerwerk. Daarnaast zullen per winterdienst alle verzoeken voor structureel minderwerk voor alle functies worden gehonoreerd. Wij blijven herhalen dat KLM het korps de ruimte moet bieden om gebruik te kunnen maken van hun wettelijke recht hun arbeidsduur aan te passen.

Technische staat vloot

FNV Cabine heeft tijdens het cabineoverleg kritische vragen gesteld over de hoeveelheid verstoringen in de operatie deze zomer door technische issues. Er zijn daardoor veel motiveringen afgegeven, maar er zijn ook veel annuleringen geweest. Dit staat dan nog los van problemen met zaken als bijvoorbeeld een niet werkend inflight entertainment systeem of kapotte toiletten. De verstoringen hebben niet alleen effect op indelingen van collega’s, maar kost het bedrijf ook handenvol geld. En niet in de laatste plaats wordt de klant hiermee geraakt. Woorden als “Customer Centric” en “Creating Memorable Experiences” krijgen in dit licht een bijna cynische lading.  

KLM gaf aan dat er standaard veel onderhoud in de winter plaatsvindt, zodat de vloot in de zomer maximaal kan worden benut. Daardoor is de vloot in de zomer periode gevoeliger voor verstoringen. KLM meldde ons dat er bijvoorbeeld alleen al de afgelopen twee weken drie ICA machines vanwege technische oorzaken uitvielen, waardoor er tien annuleringen plaatsvonden. Tenslotte gaf KLM uitgestelde investeringen ook aan als oorzaak van het probleem.

Automatisering Flight Safety requests

Momenteel worden Flight Safety trainingen ingedeeld op de laatste dag van ICA reisverlof/NIZ, in een BIP, of als losse opdracht in het rooster. Hiervoor kunnen (twee) NG dagen worden gebruikt. Binnenkort zal hiervoor een aanvraagmogelijkheid worden gecreëerd in het verzoekensysteem waarbij onder voorwaarden en alleen op eigen verzoek de recurrent ook middenin het RV/NIZ mag vallen. Dat betekent dus meer grip op het moment van je recurrent en zo zijn verrassingen (bijvoorbeeld een recurrent na je vakantie) hopelijk verleden tijd.

Enquête Frequent Flyers

FNV Cabine is er door haar leden op gewezen dat KLM in een enquête aan frequent flyers de vraag stelt wat zijn vinden van de noodzaak en het belang van de leidinggevende functies aan boord. We hebben aangegeven dat het natuurlijk niet zo kan zijn dat onze passagiers zich, op welke manier dan ook, gaan bemoeien met de korpsstructuur. KLM gaf aan deze geluiden ook gehoord te hebben, maar gaf aan niet bekend te zijn met deze vraag in de uitgezette enquêtes. Men benadrukte dit niet te herkennen en dat dit ook absoluut niet de bedoeling is. KLM gaat onderzoeken waar de geruchten vandaan komen en zal er bij de bonden op terug komen.

XFA

De XFA regeling, een faciliteit voor in het buitenland wonend cabinepersoneel, wordt gewijzigd omdat er binnenkort ook gebruik kan worden gemaakt van vluchten van KLM dochter Transavia. In het cabineoverleg van 26 mei werd al gevraagd naar de stand van zaken, omdat het proces bij KLM ligt. Het bedrijf heeft nu aangegeven dat deze faciliteit met ingang van de winterdienst 2016 van kracht zal worden.

Verjaardag VNC

Tenslotte werd er stilgestaan bij een mijlpaal in het bestaan van VNC. Onze collega vakbond bestaat deze maand 70 jaar, hetgeen gevierd werd met taart en bloemen. FNV Cabine feliciteert VNC van harte met het bereiken van haar 70e verjaardag.  

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!