Skip to main content

Unanieme reactie korps: KLM besluit -1 CA moet van tafel!

25 september 2016

Vloedgolf aan negatieve reacties, FNV Cabine eist reactie KLM vóór 29 september

Nadat het bedrijf afgelopen maandag haar onzalige besluit bekend maakte om per start winterdienst -1 CA te gaan vliegen op alle B777-200/A330-300/B787-vluchten is een schok van verontwaardiging door het korps gegaan. Niet alleen vanwege de inhoud, maar juist ook om de manier waarop KLM denkt dit besluit door te kunnen drukken zonder haar eigen personeel hierin te respecteren. Dit veroorzaakte bij velen gevoelens van boosheid, teleurstelling en minachting. Reacties als “we worden als crew tegen elkaar opgezet”, “de werkdruk wordt zo onhoudbaar”, “geen respect meer voor het korps”, “wij moeten het aan boord zeker weer oplossen” en “wat is de volgende stap?” illustreren de kern van de vloedgolf aan reacties op onze helpdesk, op de door ons ingelaste informatiebijeenkomsten, op Facebook en op de route. Daarnaast maken velen zich ernstige zorgen over de negatieve uitwerking op onze passagiers en niet in de laatste plaats op de vliegveiligheid wanneer KLM dit besluit daadwerkelijk invoert. Haalt KLM haar -1 CA besluit niet van tafel dan zal FNV Cabine de druk gaan opvoeren en het korps vragen zichtbaar te maken dat men dit eenzijdige besluit niet accepteert. Dit heeft FNV Cabine in een brandbrief aan KLM duidelijk gemaakt.

Brandbrief aan KLM

Afgelopen vrijdag hthumb brief 1caeeft FNV Cabine deze brandbrief gestuurd aan KLM. In de brief reageert FNV Cabine op het door KLM aangekondigde -1 CA besluit en roept KLM op dit eenzijdige besluit per direct van tafel te halen. We eisen van KLM dat zij vóór 29 september aanstaande met een reactie komt. Haalt KLM het besluit niet van tafel, dan voert FNV Cabine de druk op. Daarnaast vragen wij KLM in de brief de volgordelijkheid van het arbeidsvoorwaardelijke proces te respecteren. Nadat dit -1 CA besluit van tafel is zal namelijk eerst een akkoord bereikt moeten worden op het pensioendossier. Zoals bekend zijn op initiatief van FNV Cabine hierover op 8 september jl. met KLM gesprekken gestart in een ultieme poging om uit de pensioenimpasse te komen. Na een akkoord op het pensioen dossier kan er wat ons betreft snel worden begonnen met de CAO onderhandelingen.

pdfbekijk de brandbrief

Als we nu niets doen laat de volgende stap zich raden

Het moge duidelijk zijn: FNV Cabine vertaalt de unanieme roep van het korps naar concrete stappen om dit eenzijdige KLM besluit van tafel te krijgen. Samen met het korps laten we luid en duidelijk ons “NEE” horen aan het bedrijf. Ook zullen wij er samen voor moeten waken niet mee te gaan in de verdeel en heers uitwerking van de KLM strategie. We moeten als één korps gefocust blijven op wat ons lief is. Immers, de volgende stap laat zich raden want de KLM directie heeft zich zoals bekend eenzijdig een verdere productiviteitsverbetering van 4% per jaar in het kader van het bezuinigingsprogramma Perform 2020 ten doel gesteld. Als het aan de directie ligt betekent dit dus het inleveren van bijna 22% (cumulatief) van onze arbeidsvoorwaarden. En wat komt daarna? Weer een nieuwe bezuinigingsdoelstelling in dezelfde orde van grootte? Dit in combinatie met de reeds enige tijd door KLM gekozen strategie van eenzijdig productiviteitsverhogingen afkondigen zonder enig respect voor het korps zorgt voor een gevaarlijke cocktail. Daarom zeggen we nu: “GENOEG IS GENOEG, HET CABINE KORPS VERDIENT RESPECT!”

FNV Cabine komende week aanwezig op het BMC

Komende week zal FNV Cabine iedere dag op de piekmomenten aanwezig zijn op het BMC. Je kunt bij ons terecht voor vragen, opmerkingen, de laatste stand van zaken en om te horen wat ons allen te doen staat om dit onzalige KLM besluit van tafel te krijgen. Want daar gaan we samen voor zorgen. Wij zijn als korps hét visitekaartje van KLM en op deze manier kan en mag het bedrijf niet met ons omgaan!

Redactie FNV Cabine.