Skip to main content

KLM houdt vast aan 4%

11 november 2016

Oproep aan alle KLM Cabin Crew:

Kom in actie tegen de -1 CA maatregel en doe zaterdag 12 november ook mee met de werkonderbreking van 60 minuten!

KLM houdt vast aan 4%

We zijn gedurende dit actietraject door de directie inmiddels geconfronteerd met een intimiderende videoboodschap en een misplaatste brief op ons huisadres met pertinente onwaarheden en dreigementen. En zelfs nu KLM het door haar tegen de bonden aangespannen kort geding heeft verloren, blijft het bedrijf respectloos zwijgen. De directie houdt arrogant vast aan de door haar éénzijdig opgelegde bezuinigingsdoelstelling van 4% die er linksom of rechtsom moet komen. Dit ondanks de vele informele contacten die er van onze kant zijn geweest gedurende de afgelopen dagen, in de hoop er uit te komen. Daarom gaan we onverminderd door met onze acties. In overleg met VNC is besloten de werkonderbrekingen op zaterdag 12 november uit te breiden naar 60 minuten.

Actieparool voor zaterdag 12 november

Het actiecomité van FNV Cabine roept alle Cabin Crew, werkzaam bij KLM Inflight Services, op tot het houden van werkonderbrekingen voor de duur van 60 minuten direct na de cabin crew briefing voor iedere vlucht van KLM die vanaf Schiphol vertrekt op zaterdag 12 november 2016 tussen 05.00 uur en 23.00 uur.

Klik hier voor Q&A’s en actieregels

Daling klantwaardering

De -1 CA maatregel moet van tafel, er is geen enkel draagvlak voor. De ervaringen tot nu toe laten een dramatisch beeld zien in de operatie voor het korps, maar ook voor onze passagiers. Om de verwarring compleet te maken is deze week besloten om de werkmethodiek aan te passen.

Mismanagement

De gevolgen van dit mismanagement staan haaks op de door KLM gebezigde gelikte marketingtermen als “Customer Intimacy” en “Creating Memorable Experiences”. Die staan in schril contrast met wat onze loyale passagiers momenteel in werkelijkheid ervaren: Onrustige vliegtuigcabines, minder persoonlijke aandacht en minder service, gewoon omdat het niet anders kan. Inmiddels wordt duidelijk dat ook zij deze uitgeklede service niet accepteren en dreigen af te haken. Het is een zorgelijke constatering dat er door de halsstarrigheid van deze directie op termijn economische schade ontstaat.  

Puinhoop

FNV Cabine wil per direct in overleg treden, maar dan zal KLM eerst haar eigen puinhoop moeten opruimen. Laat je vooral niet intimideren door berichten op de KLM News App over door KLM geschatte schades van 6 tot 7 miljoen Euro per dag. KLM moet wellicht nog leren dat economische schade inherent is aan het actievoeren. Ook tendentieuze berichtgeving over het mogelijk inhouden van je salaris vallen in deze categorie. Wat betreft FNV Cabine is het maar de vraag of dit juridisch mogelijk is. We voeren onze werkzaamheden, na de werkonderbreking, namelijk gewoon volledig uit.  De enige oplossing om schade te voorkomen is simpel en kunnen we niet vaak genoeg herhalen: - 1 CA moet onvoorwaardelijk van tafel. Vervolgens kunnen we aan tafel gaan om het pensioendispuut op te lossen en cao-onderhandelingen te voeren op basis van gelijkwaardigheid en zonder decreten vooraf. Dat lijkt helaas alleen maar te lukken door de druk op KLM blijvend op te voeren.

Doe zaterdag ook mee!

Registreer je direct na je aanmelding op het BMC als actievoerder. Daarmee geef je aan dat je het werk na de briefing voor 60 minuten onderbreekt. Na de briefing meld je je bij de bonden op de tweede verdieping van het BMC. Daar word je bij ons als actievoerder geregistreerd en val je onder de bescherming van het grondrecht om actie te voeren. KLM heeft aangekondigd dat er management aanwezig zal zijn om het gesprek met je aan te gaan. Dat ben je niet verplicht. Dus, heb je daaraan geen behoefte, maak dat dan duidelijk. Je staat er niet alleen voor. FNV Cabine en VNC staan achter je! We begrijpen dat het moeilijk voor je is, maar dit is hét moment om in actie te komen voor jouw werk, jouw leven, jouw toekomst!

Je collega’s van FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!