Skip to main content

Zevende actiedag wederom afgesloten met zeer hoge opkomst

09 november 2016

De zevende dag van de werkonderbrekingen op 9 november laat een stabilisatie zien in de actiebereidheid van rond de 50%. Dat ongekend hoge percentage zet zich dus voort en laat de aanhoudende strijdbaarheid van het korps zien. Velen vragen zich verbijsterd af waarom KLM dit voortdurende signaal vanuit het korps zo respectloos blijft negeren. Zeker ook nu KLM het door haar tegen de bonden aangespannen kort geding heeft verloren.

 

werkonderbrekingen van één uur

Gesterkt door de uitspraak van de rechter geven steeds meer actievoerende collega’s aan een steviger statement te willen maken om de KLM-directie te laten inbinden. In een uiterste poging om KLM de gelegenheid te geven op haar schreden terug te keren en de -1 CA maatregel onvoorwaardelijk in te trekken, worden er twee dagen (donderdag en vrijdag a.s.) zonder acties ingelast. Mocht KLM volharden in haar weigering de bonden tegemoet te komen in hun eis, dan zullen de acties worden uitgebreid naar werkonderbrekingen van één uur.

Consistente lijn

De boodschap van FNV Cabine is altijd consistent en duidelijk geweest: - 1 CA moet zonder nadere voorwaarden van tafel. Vervolgens kunnen we aan tafel gaan om het pensioendispuut op te lossen en cao-onderhandelingen te voeren op basis van gelijkwaardigheid en zonder decreten vooraf. Het uur U nadert. KLM is aan zet!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!