Skip to main content

Eisen van KLM door rechter afgewezen in kort geding tegen FNV Cabine en VNC!

08 november 2016

De rechter heeft alle eisen die KLM in kort geding tegen FNV Cabine en VNC had gesteld afgewezen. Volgens de uitspraak hebben FNV Cabine en VNC ruimschoots voldaan aan hun overlegverplichting en zijn zorgvuldig overgegaan tot het voeren van actie. De eis van KLM om de bonden te verplichten om op basis van haar eenzijdige voorwaarden het overleg te voeren, is dan ook afgewezen. Ook zijn de door KLM gevraagde beperkingen op het actierecht afgewezen. KLM wilde namelijk dat actievoerders zich ruim een dag van te voren zouden moeten melden als zij deel zouden nemen aan werkonderbrekingen van meer dan 40 minuten. De rechter heeft in lijn met de argumenten van de bonden gesteld, dat dit een te grote beperking zou zijn van het actierecht en nadelige invloed zou hebben op de actiebereidheid.

Consistente lijn

De boodschap van FNV Cabine is altijd consistent en duidelijk geweest: - 1 CA moet zonder nadere voorwaarden van tafel. Vervolgens kunnen we aan tafel gaan om het pensioendispuut op te lossen en cao-onderhandelingen te voeren op basis van gelijkwaardigheid en zonder decreten vooraf.

Op een later moment zullen we communiceren wat het vonnis precies betekent voor het vervolg van het actietraject. Morgen, woensdag 9 november, gaat in ieder geval de actie van 40 minuten werkonderbreking door. Dit goede nieuws sterkt ons in de gedachte dat we zorgvuldig hebben gehandeld. KLM zal nu toch echt in moeten gaan op onze eisen om erger te voorkomen.

Wordt vervolgd.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!