Skip to main content

Uitkomst enquête: Ruime meerderheid verwerpt KLM Raamwerk en bereid acties te hervatten

21 november 2016

Ruim 80% van de leden van FNV Cabine en bijna 70% van de VNC leden hebben laten weten het KLM Raamwerk af te wijzen. Dat blijkt uit de enquête die FNV Cabine van 16 t/m 20 november hield onder het korps. Tevens is een zeer grote meerderheid van de collega’s die reageerden van mening dat er zo nodig acties moeten worden gevoerd, waaronder werkonderbrekingen.

Standpunt

Op basis van de uitkomsten van de enquête heeft FNV Cabine zich op het standpunt gesteld dat zij niet zal instappen op het door KLM aangeboden raamwerk. Zouden we dat wel doen, dan gaan we voorbij aan de wens van de meerderheid van het korps en zouden bovendien de acties van de afgelopen weken voor niets zijn geweest.

Bereid tot overleg

Het is uitermate teleurstellend dat KLM bij haar standpunt van eerder dit jaar blijft en dat alleen maar anders verpakt. Deze houding is weinig constructief en komt totaal niet tegemoet aan het afgegeven signaal van de actievoerende collega’s. KLM zal onvoorwaardelijk akkoord moeten gaan met de eisen genoemd in ons ultimatum. Alleen dan kan er sprake zijn van open en reëel overleg. Dat we in een dergelijk overleg onze verantwoordelijkheid nemen is in het verleden gebleken. De kostenbesparende maatregelen die we de afgelopen jaren in overleg met KLM zijn overeengekomen zijn daar het bewijs van.

Recent kwam FNV bij de onderhandelingen over de cao voor het grondpersoneel nog een, wat KLM noemde, gebalanceerd akkoord overeen. Dat is wat we voor het cabinepersoneel ook zouden willen. Dat doel kan alleen bereikt worden als we met elkaar de druk blijven opvoeren.

Helder standpunt KLM vereist

De KLM-directie zendt op verschillende momenten verschillende boodschappen uit. Aan FNV Cabine laat KLM desgevraagd keer op keer weten dat het KLM Raamwerk moet worden gezien als een ultiem bod waarover niet meer onderhandeld kan worden. Naar de collega’s van VNC wordt blijkbaar de indruk gewekt dat er nog wél ruimte zou zijn om het Raamwerk substantieel te wijzigen. FNV Cabine is niet blij met deze manier van opereren. Het korps en de bonden hebben recht op een helder standpunt van de directie.

-1 CA moet van tafel

FNV Cabine zal niet in overleg treden over een nieuwe cao zolang KLM als voorwaarde blijft vasthouden aan de -1 CA maatregel, of een equivalent daarvan. Niet omdat we halsstarrig zijn, maar omdat het korps duidelijk heeft aangegeven niets te voelen voor onderhandelingen op basis van chantage. Overleg waarbij op voorhand moet worden ingestemd met maatregelen die moeten leiden tot een productiviteitsverbetering van 4% per jaar tot 2020, is onderhandelen met een dictaat vooraf. Hierin meegaan leidt tot een race naar beneden die wij niet willen en kunnen accepteren in het belang van het korps, van onze passagiers en daarmee van KLM.

Samen sterk

Tot nu toe is de kracht van onze acties geweest, dat wij als bonden gezamenlijk zijn opgetrokken met dezelfde eisen. Dat komt naar voren uit de enquête, maar ook uit de gesprekken op het bordes voor het BMC en op de route. Samen met VNC hebben we acties gevoerd voor respect en een fatsoenlijk akkoord! Het streven van FNV Cabine is om de samenwerking te blijven zoeken.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!