Skip to main content

Cabineoverleg van 15 december 2016

15 december 2016

Op donderdag 15 december vond er een regulier Cabineoverleg plaats op het KLM Hoofdkantoor in Amstelveen. Namens FNV Cabine was onze bestuurder Zakaria Boufangacha aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Ruud van Alphen en Huib den Ouden. Hieronder de hoofdzaken.

 

Nog geen cao-overleg

KLM gaf bij de start van het overleg aan dat het bedrijf in januari aan tafel wil om in een korte periode door middel van intensieve sessies tot een cao-akkoord te komen. KLM vindt dat de “dure plicht” van alle partijen. FNV Cabine heeft in reactie daarop weer duidelijk gemaakt dat er pas cao-overleg kan plaatsvinden nadat KLM bereid is om de -1 CA maatregel onvoorwaardelijk van tafel te halen. De wijze waarop deze maatregel eenzijdig is doorgedrukt is onacceptabel. Er moet sprake zijn van een eerlijk en open cao-overleg. Zolang de -1 CA maatregel boven de markt hangt is dat helaas niet mogelijk en zijn wij uit onderhandeld. Wij hebben wel besloten om aan te schuiven bij het cabineoverleg, ook al lag het initiatief voor deze bijeenkomst niet bij FNV Cabine. Op deze manier houden we namens onze leden in ieder geval invloed op de lopende zaken die formeel worden besproken.

Reacties -1 CA maatregel

We hebben KLM gevraagd wat de reacties vanuit het korps zijn op de -1 CA maatregel. Het bedrijf gaf aan veel trip reports te ontvangen waaruit grote boosheid naar voren komt. Men constateert dat de rust nog niet is weergekeerd. Volgens de rapportages lijken de effecten op de B-777 het grootst te zijn. KLM constateert verder ook dat er veel collega’s zijn die “het er niet meer over willen hebben”. Je kunt je afvragen wat de maatregel met de motivatie en werkbeleving van deze mensen heeft gedaan. Saillant detail is overigens dat er in de planning wordt gerekend op handhaving van de -1 CA maatregel en wel tot eind september 2017…..

Planning

KLM zet voor 2017 in op een forse groei. Alle verzoeken voor structureel meerwerk zijn daarom gehonoreerd. Verder betekent deze groei nieuwe instroom en mogelijkheden voor promotie. De prognose voor de eerste helft van 2017 is dat er ongeveer 300 FTE zal instromen vanuit KLC en door externe werving. Daarnaast zijn er 140 promoties naar Purser gepland en 70 promoties naar Senior Purser. Het percentage positief verlopen promotiegesprekken ligt relatief hoog, respectievelijk 56% en 75%. De grootste doorstroom is voorzien aan het einde van de winterperiode.

Seizoen CA’s

KLM meldde ons dat er een uitvraag is gedaan onder de seizoen CA’s van 2016 om, op basis van een jaarcontract, opnieuw in dienst te komen. Van de 238 seizoen collega’s zijn er 190 op dit aanbod ingegaan. Dat is voor deze collega’s goed nieuws! Zowel FNV Cabine als VNC hebben aangegeven dat de seizoen CA’s recht hebben op een vast contract, in ieder geval nadat ze aaneengesloten langer dan een jaar in dienst zijn. In de cao staat namelijk dat alleen een contract van een jaar of korter kan worden aangeboden zonder dat hierover instemming van de cabinebonden vereist is. Die instemming is niet gevraagd door KLM. Daarnaast vinden we dat op sociale gronden deze collega’s een vaste aanstelling moeten krijgen. Wij vragen ons af waarom KLM bij forse groei in de productie waarvoor vaste banen nodig zijn, collega’s onnodig aan het lijntje houdt met een tijdelijk contract. Zij worden daardoor beperkt in hun handelen, bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis. We hebben KLM dan ook gemeld dat wij niet akkoord gaan met deze zgn “bepaalde tijdscontracten”. Het is nu aan KLM om haar waardering voor deze collega’s te vertalen in een vaste aanstelling. We wachten de reactie van KLM af.

Daggelden

Ondanks onze bezwaren heeft KLM de wijze van uitkering van daggelden veranderd. Geen voorschot meer, maar verrekening achteraf. Na de introductie daarvan werden collega’s geconfronteerd met opnamekosten en koersverliezen bij het opnemen van Dollars. Vandaag meldde KLM ons dat de opnamekosten na onderhandelingen met de ABNAMRO niet meer zullen worden berekend. Het bedrijf heeft echter geen invloed op de koers die door de bank wordt berekend.

Pensioenakkoord

Vorige week is KLM na 15 maanden alsnog ingegaan op het pensioenbod van de cabinebonden. De komende weken zal het pensioenakkoord worden uitgewerkt zodat het kan worden voorgelegd aan alle leden van FNV Cabine. Daarmee is de eerste horde genomen. Er zal nu constructief cao-overleg moeten worden gevoerd, zonder het mes op tafel. Net als bij de totstandkoming van het pensioenakkoord zal FNV Cabine hierbij haar verantwoordelijkheid nemen. Wij passen echter voor een cao-overleg waarbij op voorhand al eenzijdig een besparing is doorgedrukt. De KLM-directie is nu aan zet om het cao-overleg vlot te trekken. Tot die tijd zullen wij ons, samen met VNC, blijven inzetten om de -1 CA maatregel van tafel te krijgen.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!