• Home
  • 2017
  • Oplossing lijkt gevonden: -1 CA wordt gefaseerd teruggedraaid

Oplossing lijkt gevonden: -1 CA wordt gefaseerd teruggedraaid

24 maart 2017

Het ondoordachte -1 CA besluit dat eind vorig jaar eenzijdig is ingevoerd wordt gefaseerd teruggedraaid. Er worden de komende periode 200 nieuwe CA’s aangenomen om dit te kunnen realiseren. Door deze toezegging van KLM lijkt er na een langdurend conflict een basis gelegd voor het voeren van open en eerlijk cao-overleg. In het belang van het korps, het bedrijf en onze passagiers, kunnen we ons nu richten op de toekomst.

 

-1 CA gefaseerd teruggedraaid

Nadat de cabinebonden op 6 februari jl. een nieuw ultimatum stelden, is er veelvuldig contact geweest met de KLM-directie. Tijdens de vele informele gesprekken stonden het voorkomen van nieuwe acties en het herstellen van onderling vertrouwen centraal. Op basis van deze gesprekken is KLM bereid stappen te zetten. Dit is ons op 24 maart per brief  meegedeeld.

Download de brief

De hoofdlijnen van de brief van KLM:

  • -1 CA wordt gefaseerd teruggedraaid, omdat er geen capaciteit is voor het trainen van nieuw personeel;
  • Zonder extra personeel gaat KLM z.s.m. op de twee meest bekritiseerde vluchten de -1 CA maatregel terugdraaien;
  • Per 1 september 2017 wordt op alle B777-200 de -1 CA maatregel teruggedraaid;
  • Uiterlijk 1 januari 2018 wordt op alle overige bestemmingen de -1 CA maatregel teruggedraaid;
  • De JE-dagen kunnen op vrijwillige basis worden uitgekeerd in geld om zo de -1 CA maatregel eerder dan uiterlijk 1 januari 2018 te kunnen terugdraaien.

Cao-overleg

Nu KLM de intentie heeft uitgesproken de -1 CA maatregel terug te draaien, zonder dat er op voorhand getekend moet worden voor een besparingsdoelstelling, lijkt de weg vrij tot het voeren van cao-onderhandelingen. Die moeten leiden tot een akkoord waar alle partijen zich in kunnen vinden. Om te voorkomen dat één van de partijen de voortgang van het overleg zal frustreren, heeft KLM de handen vrij om rond de zomer het terugdraaien van de -1 CA maatregel op te schorten. De bonden op hun beurt hebben dan de handen vrij om zich hiertegen te verzetten.

Op basis van open en eerlijk overleg wil FNV Cabine haar verantwoordelijkheid nemen. Wij sluiten onze ogen niet voor de uitdagingen waar KLM voor staat in de veranderende luchtvaartwereld. Tegelijkertijd zal er altijd balans moeten zijn in de keuzes die worden gemaakt. Het vliegen voor KLM moet een fatsoenlijke baan blijven. Dat is onze insteek. Wij willen dan ook inzetten op het overeenkomen van win-win afspraken, het meedelen in de positieve resultaten en het evenredig verdelen van de lusten en lasten over het hele korps.

Waardering en respect

De acties zijn niet voor niets geweest. -1 CA is geen voldongen feit. Belangrijk is dat de KLM-directie daardoor heeft ingezien dat je meer bereikt zonder vooraf opgelegde dictaten. Het korps heeft bewezen in actie te willen komen voor meer waardering en respect. Dat is wat het korps verdient. Juist na de vele offers die de afgelopen jaren zijn geleverd en de maximale bereidheid om een bijdrage te leveren aan de continuïteit van KLM

Het vervolgproces

In de formaliteit is het nu aan het actiecomité van FNV Cabine om te beoordelen of de brief van KLM voldoende basis biedt om het ultimatum en de acties op te schorten. Zodra dit besluit is genomen, zullen wij hierover communiceren. Vervolgens gaan we aan de slag met het cao-traject en het bepalen van onze inzet. In onze vakbondsdemocratie hebben alle leden van FNV Cabine daarin een stem. Op korte termijn worden zij hierover geïnformeerd.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed op jouw vak en toekomst? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief