• Home
  • 2017
  • Update stand van zaken -1 CA; mogelijk oplossing in zicht?

Update stand van zaken -1 CA; mogelijk oplossing in zicht?

01 maart 2017

Er wordt nu precies vier maanden met -1 CA gevlogen. De verontrustende klachten over deze beroerde maatregel blijven bij KLM binnenstromen. Het blijft doormodderen aan boord, waarbij het adagium “Customer Centric” inmiddels een waardeloze kreet is geworden. Voor FNV Cabine reden door te gaan om de -1 CA maatregel van tafel te krijgen. Na het aflopen van het recent uitgebrachte ultimatum, dreigen de cabinebonden weer over te moeten gaan tot het voeren van werkonderbrekingen. Achter de schermen wordt vooralsnog naarstig gezocht naar een voor alle partijen acceptabele oplossing.

Terugblik

Het korps heeft de historische acties van afgelopen oktober en november nog scherp voor ogen. FNV Cabine was uitonderhandeld met KLM en had geen andere keuze dan het organiseren van werkonderbrekingen. In eerste instantie ondersteund en later samen met VNC. Die acties werden op 12 november jl. door ons noodgedwongen opgeschort, omdat er door KLM en VNC gesprekken werden gevoerd over een “Raamwerk”. Een document waarvan FNV Cabine meteen inzag dat er linksom of rechtsom door het korps zou moeten worden betaald voor het eventueel intrekken van de -1 CA maatregel. In onze ogen een heilloze weg, die na enkele weken dan ook tot niets leidde.

Pensioen, de eerste horde naar open en eerlijk overleg

Op 7 december jl. werd er door de cabinebonden en KLM na 15 maanden een akkoord bereikt over de invulling van een nieuwe pensioenregeling. Daarmee kwam er een eind aan een langdurend en complex conflict. Voor de cabinebonden werd met dit akkoord een belangrijke horde genomen naar het voeren van onderhandelingen over een nieuwe cao die op 1 april 2016 was geëindigd. Alleen de éénzijdig ingevoerde -1 CA maatregel zorgt er tot op heden nog voor dat er geen cao-overleg kan worden gevoerd.

Ultieme poging

In een ultieme poging hebben FNV Cabine en VNC in een gezamenlijke brief KLM op 6 februari jl. opgeroepen om de -1 CA maatregel onvoorwaardelijk in te trekken. Alleen dan kan er wat ons betreft vertrouwen zijn om op basis van open en eerlijk overleg tot een gebalanceerd cao-akkoord te komen. Helaas liet KLM als reactie blijken de -1 CA als een voldongen feit te beschouwen. De enige beweging die er werd gemaakt, was het voorstel om de maatregel op de twee zwaarste -1 CA vluchten ‘’op te schorten’’. Met deze opstelling liggen nieuwe werkonderbrekingen op de loer.

Gebalanceerd akkoord

FNV Cabine blijft zich maximaal inspannen om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. De lijnen met KLM blijven open en achter de schermen wordt er naarstig gezocht naar een oplossing. De recente informele contacten laten zelfs zien dat er toch bereidheid lijkt te zijn bij KLM om tegemoet te komen aan de eisen van de cabinebonden. Het oogt hoopvol, maar conclusies kunnen er nog niet worden getrokken. Wij verwachten op zeer korte termijn helderheid te krijgen over de vraag of er alsnog een basis ligt om tot een gebalanceerd cao-akkoord te komen, of dat het actiedraaiboek toch weer uit de kast moet worden getrokken.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!

 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief