Cabineoverleg van 16 februari 2017

Op donderdag 16 februari vond er een regulier Cabineoverleg plaats op het KLM Hoofdkantoor in Amstelveen. Dat klinkt vreemd in het licht van het ultimatum dat FNV Cabine en VNC  KLM gezamenlijk hebben gesteld m.b.t. de -1 CA maatregel. Er zijn echter veel lopende zaken die aandacht verdienen in het belang van het korps. Namens FNV Cabine was onze bestuurder Zakaria Boufangacha aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Ruud van Alphen, Samira van Huychem en Huib den Ouden.

Jaarcijfers

In het licht van de in Parijs gepresenteerde jaarcijfers was het een merkwaardige bijeenkomst. 681 miljoen Euro(!) was het operationele resultaat van KLM in 2016. Een topjaar voor de onderneming, maar toch blijft KLM haar hand ophouden bij het korps. Door het bedrijf wordt sterk benadrukt dat dit resultaat voor een groot deel te danken is aan de lage olieprijs. Een mooie meevaller in de industrie inderdaad, die door FNV Cabine niet ontkend wordt. Een belangrijk gevolg ook van de aantrekkende economie. Maar niet in de laatste plaats worden deze historische cijfers geschreven door de offers die het personeel de afgelopen jaren heeft gebracht!

Druk op het korps

FNV Cabine heeft in het cabineoverleg in scherpe bewoordingen herhaald weinig begrip te hebben voor de wijze waarop er door de directie druk op het korps wordt gelegd. Alsof de éénzijdig opgelegde -1 CA maatregel nog niet schofferend genoeg is, wordt er inmiddels tussen de regels door gecommuniceerd dat het aan de cabinebonden ligt dat het korps de verbeterde winstdelingsregeling misloopt. Inflight Services heeft in 2016 echter volledig voldaan aan de doelstellingen van de KLM directie. Er is een nieuw loongebouw afgesproken voor nieuwe collega’s die zijn vruchten begint af te werpen. De WRR is fors aangepast, iets wat we allemaal dagelijks aan den lijve ondervinden. Er zijn vakantiedagen ingeleverd en voor het vijfde jaar op rij hebben we geen structurele loonsverhoging gezien, terwijl het leven steeds duurder wordt. En niet in de laatste plaats -1 CA maatregel, die KLM vanaf eind oktober 2016 miljoenen oplevert. Het zou KLM sieren om de verbeterde winstdelingsregeling ook aan het korps te gunnen in plaats van met de vinger naar de bonden te wijzen.

Reactie op ultimatum

Naar aanleiding van de reactie van KLM op het -1 CA ultimatum van de gezamenlijke cabinebonden, komt het actiecomité van FNV Cabine maandag 20 februari bijeen. Daar zal de te volgen koers worden besproken.

Chaotische planning

Het lijkt er sterk op dat KLM anticipeert op productie-verhogende maatregelen die zij met de bonden denkt af te spreken, waardoor de planning spaak loopt. In het cabineoverleg kwam dat verschillende malen tot uiting, waarbij KLM de vragende partij is.

Promotie-eisen

Door groei in de productie in combinatie met een (ogenschijnlijk) gebrek aan planning, begint de vijver met CA’s waaruit gevist kan worden voor promoties naar de functie van purser leeg te raken en komt KLM in de knel. Het bedrijf komt binnenkort met voorstellen om die problemen het hoofd te bieden. We wachten af.

Uitgifte JE

Zoals bekend is, heeft het korps in de zomer van 2015 KLM uit de brand geholpen, door tijdelijk de A-factor in de WRR te verlagen van 1,6 naar 1,5. Het korps heeft het bedrijf daarmee behoed voor een verlies van 1 miljoen Euro per dag. Door deze geste zijn in totaal 52.000 JE dagen opgebouwd. Een kleine 40.000 van deze dagen zijn nog door KLM aan het korps verschuldigd. Ze vertegenwoordigen een bedrag van ongeveer 10 miljoen Euro. Afgesproken is dat de ze uiterlijk winter 2017 zullen worden uitgekeerd. In de brief als antwoord op het ultimatum van FNV Cabine en VNC wordt het al door KLM benoemd en het werd in het cabineoverleg herhaald: Het bedrijf speelt met de gedachte om de dagen uit te betalen, maar dat is niet in overeenstemming met de afspraken uit het protocol.

Nieuwe contracten voor bepaalde tijd voor seizoen CA’s

De seizoen CA’s die het korps in de zomer van 2016 hebben versterkt zijn na het einde van hun contract allemaal door KLM benaderd om te blijven vliegen. Goed nieuws zou je denken: Groei, dus werkgelegenheid. Echter, hoewel KLM weet dat deze CA’s allemaal structureel nodig zijn om de productie waar te maken, hebben ze allemaal, ondanks pleidooien van FNV Cabine,  opnieuw een contract voor bepaalde tijd aangeboden gekregen. Het bedrijf ontneemt deze collega’s bewust het perspectief van een vaste baan.

Reserve Thuis blokken

KLM heeft i.v.m. gewijzigde wetgeving, “EASA FTL” (Flight Time Limitations), tijdens het cabineoverleg voorgesteld de reserveperiode te verlengen met één uur. Dit om het RT blok van 8,5 uur maximaal te kunnen blijven benutten. FNV Cabine heeft aangegeven niet in te gaan op het voorstel en KLM verzocht zich te houden aan de afspraken uit de cao en de wet . Dat betekent dus concreet dat je niet meer kunt worden opgeroepen tijdens het laatste uur van je reserve

Evaluatie pilot aanpassing crew bij typewisselingen

In de praktijk werd bij een vergroting van een ICA-vliegtuigtype regelmatig geen crew aangevuld maar bij een verkleining wel afgesplitst. Dit had ongewenste schemawijzigingen tot gevolg voor collega’s. Vanaf juli 2016 is er een pilot gestart. Deze pilot houdt in dat bij vergrotingen en verkleiningen van het vliegtuigtype, op de dag van uitvoering of de dag ervoor, de oorspronkelijke crew gehandhaafd blijft en daarmee dus ook de indeling van de betrokken CA’s. 

positief

De pilot toont positieve effecten aan. Daarom is er in het cabineoverleg afgesproken de gemaakte afspraken structureel in te voeren. FNV Cabine heeft wel aangegeven dat de financiële effecten in het kader van de nog te voeren cao-onderhandelingen moeten worden bijgeschreven op het conto van IFS.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!