Pensioenakkoord bijna unaniem aangenomen

Op 10 februari 2017 is de uitslag van de ledenraadpleging m.b.t. het pensioenakkoord bekend geworden. 15% van onze leden heeft gebruik gemaakt van hun stemrecht, waarvan 99,2% vóór het akkoord heeft gestemd. Wij zijn verheugd dat hiermee een langdurig en moeizaam traject tot een positief einde is gebracht.

Duurzaam

FNV Cabine heeft met deze nieuwe pensioenregeling duurzame afspraken gemaakt. Naar de toekomst toe en voor toekomstige collega’s zal er sprake zijn van een goed gefinancierde pensioenopbouw. Een behoorlijk pensioen op de normleeftijd van 60 jaar blijft hierdoor een realistische ambitie. De NAP is uitgebreid waardoor collega’s binnen hun mogelijkheden gaten in hun pensioenopbouw kunnen repareren. Het besteedbaar inkomen gaat ook gemiddeld met 1% omhoog, doordat een deel van het pensioengeld dat geen pensioenbestemming meer kon krijgen volledig terugvloeit naar de medewerkers. Al het pensioengeld dat op de lat stond komt dus volledig terecht bij het korps.

Voor KLM zijn de afspraken goed voor de continuïteit van het bedrijf. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen door akkoord te gaan met een door KLM te betalen vaste premie. Ook is de verplichting voor KLM om bij te storten komen te vervallen. Wel is er een extra premieopslag afgesproken voor toekomstige pensioenrisico’s. KLM heeft voortaan een meer constante en voorspelbare pensioenlast.  

Uitvoering

Ons pensioenfonds is de partij die nu uitvoering gaat geven aan de gemaakte afspraken. Deze zullen worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst tussen KLM en het pensioenfonds. Samen met onze vertegenwoordiging in het pensioenfondsbestuur zal erop worden toegezien dat de aanpassingen zullen worden uitgevoerd in lijn met de gemaakte afspraken. Een externe accountant zal de nieuwe pensioenregeling moeten kwalificeren als een rechtsgeldig vaste premieregeling. Tot slot zal de Belastingdienst moeten beoordelen of de regeling voldoet aan de fiscale eisen. FNV Cabine vertrouwt erop dat dit niet meer zal zijn dan een formaliteit.

FNV Cabine bedankt haar leden voor het uitbrengen van hun stem en de brede steun voor het bereikte pensioenresultaat.     

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl.

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!