• Home
  • 2017
  • Tijd voor een goede en gebalanceerde cao

Tijd voor een goede en gebalanceerde cao

02 mei 2017

FNV Cabine kijkt gematigd positief terug op de afgelopen periode, waarin er is gewerkt aan het verbeteren van de onderlinge verhoudingen. De directie heeft toegezegd de -1 CA maatregel terug te draaien. FNV Cabine wil daarom voortvarend aan de slag met het afsluiten van een nieuwe cao. Een cao die bijdraagt aan de continuïteit van het bedrijf en de positie van het korps. Intussen is er een datum geprikt voor de start van het cao-traject, dat zal beginnen op 12 mei aanstaande. Samen met onze leden wordt de cao-inzet bepaald en nemen we zelf het voortouw.

Realistische blik in tijden van verandering

FNV Cabine heeft een realistische kijk: de concurrentie in de luchtvaart is moordend, de druk op ticketprijzen en daarmee op de kosten houdt aan. Het is de kunst om in deze veranderende wereld niet mee te gaan in het visieloos afbreken van ons beroep, zoals de directie in juli 2016 heeft voorgesteld. Dat vraagt echter wel om goede en gebalanceerde cao-afspraken. In het belang van de continuïteit van KLM en daarmee de werkgelegenheid, neemt FNV Cabine altijd haar verantwoordelijkheid. Wij doen echter niet mee aan paniekvoetbal zoals dat door de directie lijkt te worden gespeeld. Wij overvragen niet, maar tekenen ook zeker niet bij het kruisje.

Visie FNV Cabine

FNV Cabine vindt dat regelmatig de balans moet worden opgemaakt met betrekking tot de bedrijfssituatie. Kijkend naar de huidige situatie, dan zien wij dat KLM er anno 2017 goed voor staat. Dat is mede te danken aan de vele offers die onze collega’s de afgelopen jaren hebben gebracht. Nu KLM groeit en er weer wordt geïnvesteerd, moet er ook ruimte komen om te investeren in het korps. Het is van cruciaal belang dat de visieloze aanval op onze arbeidsvoorwaarden stopt. Natuurlijk moeten we kritisch nadenken over de toekomst van ons vliegende bestaan. Dat moet echter wel kwalitatief goed blijven, beantwoorden aan de behoeften van het korps en een realistisch perspectief bieden voor alle collega’s. Maar dat gaat niet vanzelf.

Toekomstbestendig

FNV Cabine gaat voor slimme en gebalanceerde afspraken. In het belang van het korps, onze toekomstige collega’s en de continuïteit van KLM. Met het oog op een nieuwe cao zetten wij daarom in op het toekomstbestendig maken van het vak en de positie van CA’s op de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat wij er enerzijds voor waken dat onze baan wordt uitgehold en constant wordt aangevallen. Anderzijds willen wij dat collega’s proactief nadenken over hun loopbaan en daarbij maximaal worden gefaciliteerd door KLM. Ook moet er wat ons betreft kritisch worden gekeken naar de verdeling van de lusten en de lasten binnen de verschillende functiegroepen. In een veranderende luchtvaartwereld is ‘alles bij het oude laten’ onrealistisch, maar dat wil niet zeggen dat we het vak moeten afbreken en boventalligheid moeten creëren zoals KLM dat voor ogen heeft.

Win-win afspraken

Op basis van onze visie komen wij tot een concept inzet voor de komende cao-onderhandelingen. Een inzet die solidair is, blijk geeft van realisme en geen afbraak betekent van ons vliegende beroep. We hebben vooral nagedacht over afspraken die zowel bijdragen aan de wensen van KLM als aan de wensen die breed binnen het korps leven. Het overeenkomen van win-win afspraken is de rode draad van onze cao-inzet. Lees hier de uitgewerkte concept cao-inzet van FNV Cabine.

Proces

Het komende cao-proces staat er heel wat op het spel. Het is daarom meer dan ooit van groot belang dat onze inzet op een breed draagvlak kan rekenen in het korps! De komende week organiseren we een viertal bijeenkomsten om met leden en niet-leden van gedachten te wisselen over onze cao-inzet. Je kunt je hiervoor opgeven via info@fnvcabine.nl 

 

maandag 8 mei en dinsdag 9 mei

10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

Aristo, Teleportboulevard 100, 1043 EJ Amsterdam

(naast station Sloterdijk)

 

Na de bijeenkomsten wordt de inzet via een online enquête integraal voorgelegd aan alle leden van FNV Cabine. De uiteindelijke uitkomst daarvan vormt de basis voor de komende cao-onderhandelingen. Uiteraard houden we je op de hoogte met betrekking tot alle cao-ontwikkelingen en de mogelijkheid om je stem te laten gelden.

Je bent van harte welkom op één van de bijeenkomsten!

Cao-delegatie FNV Cabine

Doe mee en praat mee over jouw werk, jouw leven, jouw toekomst! Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!

 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief