Stem óók mee over onze cao-inzet!

FNV Cabine vraagt mandaat aan alle leden voor haar cao-inzet. In deze inzet zijn solidariteit, realisme en het behoud van kwaliteit in ons vliegende beroep als uitgangspunten genomen. Er is vooral nagedacht over afspraken die zowel bijdragen aan de wensen van KLM als aan de wensen die breed binnen het korps leven.

Toekomstbestendig

In een veranderende luchtvaartwereld is ‘alles bij het oude laten’ onrealistisch, maar dat wil niet zeggen dat we het vak moeten afbreken en boventalligheid moeten creëren zoals KLM dat voor ogen heeft. Wij waken ervoor dat onze baan niet wordt uitgehold en kijken kritisch naar de verdeling van de lusten en de lasten binnen de verschillende functiegroepen. Op basis daarvan is onze inzet voor de komende cao-onderhandelingen tot stand gekomen. Het overeenkomen van win-win afspraken is hierin de rode draad. 

Discussies

De afgelopen dagen is er op social media en in een viertal sessies door cabinecollega’s gediscussieerd over de concept cao-inzet. We hebben daarbij niet alleen de mening gehoord van onze leden, maar ook van collega’s die niet aangesloten zijn bij FNV Cabine. Tijdens dit democratische proces zijn aanvullende ideeën naar boven gekomen. Op basis van deze input is de cao-inzet verder bijgeschaafd. Uiteraard zal afhankelijk van de inbreng van de andere cao-partijen gedurende de onderhandelingen de inzet worden bijgesteld en/of aangepast.

Het woord is nu aan de leden

Alle leden van FNV Cabine worden uitgenodigd om hun stem uit te brengen via het digitale stemformulier. Stemmen kan tot uiterlijk dinsdag 16 mei 18.00 uur. Doe mee en praat mee over jouw werk, jouw leven, jouw toekomst!

Klik hier voor de integrale tekst van de concept cao-inzet.

Klik hier om je stem uit te brengen via het digitale stemformulier.

Cao-delegatie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl  

OPEN, EERLIJK, DAADKRACHTIG, DEMOCRATISCH EN PROFESSIONEEL!