Cao-onderhandelingen van start

Op vrijdag 12 mei jl. zijn de cao-onderhandelingen voor KLM Cabine in Zeist voorzichtig van start gegaan. Door middel van verkennende gesprekken is op constructieve wijze een begin gemaakt, met als doel uiteindelijk te komen tot een nieuwe cao die kan rekenen op gedragenheid bij alle partijen. De delegatie van FNV Cabine bestond uit Zakaria Boufangacha, Birte Nelen, Samira van Huychem, Ruud van Alphen en Huib den Ouden.

Proces

Er is tot nu toe vooral gesproken over het te volgen proces. Door KLM, FNV Cabine en VNC is in grote lijnen een aantal thema’s geformuleerd vanuit het perspectief van de klant, de kosten en het korps. Het is nog de vraag langs welke thema’s de gesprekken uiteindelijk zullen gaan plaatsvinden. De discussie daarover zal woensdag 17 mei worden voortgezet. Het is de bedoeling dat daarna, in een aantal meerdaagse sessies in juni, op inhoud zal worden gestart met de onderhandelingen.

Uitdaging

De ideeën over de wijze waarop Inflight Services haar bijdrage zou kunnen leveren aan een toekomstbestendige KLM lopen behoorlijk uiteen. KLM heeft in juli 2016 haar visie gedeeld. Daaruit komt naar voren dat het bedrijf onder de vlag “Customer Intimacy” vooral op zoek is naar kostenverlaging en productiviteitsverhoging, waarbij de kwaliteit van ons vak en het toekomstperspectief voor het korps volkomen uit het oog wordt verloren. 

Allereerst vindt FNV Cabine het de hoogste tijd dat er weer wordt geïnvesteerd in het korps en dat we meedelen in de positieve resultaten van het bedrijf. Daarnaast willen wij dat het vliegen voor KLM een fatsoenlijke baan is en blijft met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Daarom willen we inzetten op win-win afspraken waardoor het vliegen in alle functies uitdagend blijft en perspectief blijft bieden aan iedereen in alle leeftijdsfasen. Ook willen we een eerlijke en evenredige verdeling van de lusten en lasten over alle collega’s.

Om dat doel te bereiken heeft FNV Cabine een concept cao-inzet geformuleerd, die in ons democratische proces op dit moment via een digitale enquête wordt getoetst bij al onze leden. Als de cao onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine mandaat krijgt van haar leden om op basis van deze inzet de onderhandelingen in te gaan, dan zal het nog een uitdaging worden om de verschillen van inzicht tussen KLM en FNV Cabine te overbruggen. 

Vertrouwen

Ondanks deze verschillen vervolgen wij vooralsnog met vertrouwen de gesprekken in de wetenschap dat een toekomstbestendige KLM in het belang is van alle partijen.

Ledenraadpleging

De ledenraadpleging met betrekking tot onze concept cao-inzet staat nog open tot dinsdag 16 mei 18.00 uur. Ben je lid, maar heb je nog niet gestemd? Maak dan alsnog gebruik van je democratische recht om je uit te spreken over jouw werk, jouw leven, jouw toekomst!  

Cao-delegatie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

OPEN, EERLIJK, DAADKRACHTIG, DEMOCRATISCH EN PROFESSIONEEL!