Cabinebonden stellen KLM ultimatum, teken de petitie!

Op 18 september jl. is de uitslag van de ledenraadpleging over het eindbod van KLM bekend geworden. Een overtuigende meerderheid (ruim 80%) van onze leden stemde tegen. Naar aanleiding van deze afwijzing door zowel FNV Cabine als VNC heeft KLM haar eindbod ingetrokken. Direct gevolg daarvan is dat KLM de -1 CA maatregel handhaaft. Wij stellen KLM nu een ultimatum. De steun van het hele korps, lid of geen lid, is daarbij van groot belang. Teken daarom de petitie onderaan deze nieuwsbrief.

Onwerkbaar

KLM heeft in oktober 2016 eenzijdig de -1 CA maatregel ingevoerd. Dagelijks worden wij aan boord met de consequenties hiervan geconfronteerd; de onwerkbare situatie voor ons als cabinebemanning en de verminderde service die wij hierdoor aan onze passagiers kunnen bieden.

Chantage 

Vorig jaar oktober hebben wij als korps het werk onderbroken om de -1 CA maatregel terug te draaien. Deze acties hebben tot resultaat gehad dat KLM in maart 2017 toezegde de -1 CA maatregel gefaseerd terug te draaien. Echter, na 17 dagen van onderhandelen over een nieuwe cao blijkt dat KLM de -1 CA maatregel niet wil terugdraaien. FNV Cabine concludeert dat KLM de -1 CA maatregel blijft gebruiken als chantagemiddel om in de cao-onderhandelingen haar buitenproportionele bezuinigingsdoelstellingen door te voeren.

Steun ons ultimatum, teken de petitie!

FNV Cabine en VNC hebben KLM op 22 september een ultimatum gesteld met als eis het onvoorwaardelijk terugdraaien van de -1 CA maatregel per 1 oktober 2017. Gaat KLM hier niet op in, dan zullen wij onze achterban opnieuw oproepen om de -1 CA maatregel te bestrijden. Allereerst zullen wij dan per 1 oktober geen cao-overtredingen van onze werk- en rusttijdenregeling (WRR) meer accepteren, het zogenoemde “motiveren”. Als dat niet helpt, dan worden zwaardere acties niet uitgesloten. Jouw steun, lid of geen lid, is nu meer dan ooit van groot belang!

Klik hier om je steun uit te spreken voor de eis en het actietraject om de -1 CA maatregel van tafel te krijgen.

Redactie FNV Cabine

Doe mee en praat mee over jouw werk, jouw leven, jouw toekomst! Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!