Skip to main content

Staking opgeschort, actiecomité beraadt zich

07 januari 2018

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft KLM de concepttekst van het met VNC gesloten principeakkoord gedeeld met FNV Cabine en ons formeel verzocht onze actie op te schorten. Het actiecomité is op zaterdag 6 januari bijeen geweest voor een eerste beoordeling. De inhoud vraagt om zorgvuldige bestudering. Om binnen het korps iedereen in de gelegenheid te stellen de concept-afspraken goed op zich in te laten werken, heeft het actiecomité besloten de aangekondigde staking van maandag 8 januari tegen de -1 CA maatregel op te schorten. Dat geldt ook voor de motiveringsactie. Dit onder handhaving van ons ultimatum van 22 september 2017.

Hernieuwd eindbod

FNV Cabine kwalificeert het principeakkoord als een hernieuwd eindbod door KLM aan FNV Cabine.  FNV Cabine wil uiterst zorgvuldig met dit hernieuwde eindbod omgaan, gezien de mogelijke uitwerking en structurele impact ervan op het korps. Daarom gaan wij dit hernieuwde eindbod langs een aantal belangrijke pijlers leggen. Zo gaan we bekijken hoe het zich verhoudt tot het KLM eindbod van 1 september 2017. Daarnaast zullen we de door KLM en VNC gemaakte afspraken langs de cao-inzet van FNV Cabine leggen. Denk daarbij aan elementen als een goede lusten-, en lastenverdeling.

-1 CA 2.0?

Na een eerste lezing ziet het actiecomité zaken terugkomen die op initiatief van FNV Cabine bij de onderhandelingen zijn ingebracht, met name op het gebied van duurzame inzetbaarheid, generatiepact, arbeidsverzuim, vrijwillige vertrekregeling en winstdeling. Met betrekking tot de samenstelling van de cabinebemanning valt direct op dat er weinig sprake is van een gebalanceerde verdeling van de lusten en de lasten over de verschillende functies aan boord. Op het eerste gezicht lijken de bezuinigingen met name te worden gedragen door de éénbanders en Pursers. De Purser op alle types in de sterkte als -1 CA 2.0.

Democratie

In de loop van volgende week, als er een finaal document beschikbaar is, zal het dagelijks bestuur van FNV Cabine een definitief inhoudelijk oordeel geven over het hernieuwde eindbod. Zoals bij alle belangrijke besluiten, hebben daarna alle leden van FNV Cabine het recht om zich over het hernieuwde eindbod van KLM uit te spreken. Zo werkt de democratie bij FNV Cabine!

Je collega’s van het actiecomité van FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!