Skip to main content

-1 CA maatregel verder uitgebreid

09 januari 2018

Hoewel het uit de conceptteksten niet meteen duidelijk naar voren komt, blijkt na bestudering van de afspraken tussen KLM en VNC één ding overduidelijk. Als hiermee wordt ingestemd dan zal de -1 CA maatregel, die op 40% van de ICA-vluchten eenzijdig door KLM is ingevoerd, helemaal niet worden teruggedraaid zoals de publicaties doen geloven. Sterker nog, de maatregel zal verder worden uitgerold op vrijwel de gehele ICA-vloot. De belangrijkste wijzigingen in de cabinebemanningsamenstelling (CBS) vind je hieronder. De cijfers spreken voor zich.

 

Aantallen cabin crew per type

 Type  Totaal voor -1 CA   Totaal tijdens -1 CA   Totaal na KLM-VNC akkoord
 B744 13 13 12
 B74E 9 9 9
 B74E-Longhaul 10 10 9
 B77W 12 12 11
 B772 10 9 9
 B787-9 10 9 9
A333 10 9 9
A332 8 8 8

 

Een gespecificeerd en door KLM bevestigd overzicht vind je hier.

Onduidelijkheid over product-vereenvoudiging en werkdruk

Om het KLM product werkbaar te maken voor de naar beneden bijgestelde CBS-aantallen (-1 CA), wordt in het herziene eindbod gesproken over een “efficiëntere werkwijze door aanpassingen van het product aan boord”. Uit de conceptteksten blijkt dat een fors efficiënter product dé basis is voor de CBS-aanpassing. FNV Cabine heeft KLM daarom op 8 januari uitgenodigd om duidelijk te maken hoe daaraan concreet invulling wordt gegeven. Tot onze grote verbazing en zorg kenmerkt die invulling zich door vele losse eindjes. De aanpassing bevindt zich nog in de testfase en lijkt op het eerste gezicht niet werkdruk verlagend. Het is in onze ogen niet uit te leggen dat het korps zich een oordeel moet vormen over de gewijzigde cabinebemanningsamenstelling, terwijl de concrete uitwerking zo onduidelijk is.

Infosessies en ledenraadpleging

KLM heeft ons deze week de finale teksten van het herziene eindbod toegezegd. Vraag is of daarin de vele open eindjes, die zich overigens niet alleen lijken te beperken tot de CBS, zullen zijn ingevuld. De door KLM aangeleverde teksten beoordelen wij aan de hand van onze cao-inzet, waarin de verdeling van de lusten en lasten centraal staat. Ook gaan wij informatiesessies organiseren. De data daarvoor worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. Daarna krijgen al onze leden de mogelijkheid om zich uit te spreken over de plannen door middel van een ledenraadpleging. Zo werkt de vakbondsdemocratie van FNV Cabine!

Je collega’s van het actiecomité van FNV Cabine

 

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!