Skip to main content

Vraagtekens

10 januari 2018

De afgelopen dagen is FNV Cabine op het bordes van het BMC, op de helpdesk en op social media overladen met vragen en zorgen vanuit het korps over het door KLM met VNC gesloten principeakkoord. Inmiddels is door KLM aan ons bevestigd dat, wanneer dit akkoord wordt aangenomen, feitelijk gezien de -1 CA maatregel verder wordt uitgebreid naar vrijwel de gehele ICA vloot. Ook is ons door KLM bevestigd dat geplande productaanpassingen nog niet concreet, laat staan getest zijn. De toezegging over een efficiëntere service met een beheersbare werkdruk is daarom in onze ogen nog maar zeer de vraag.

Open eindjes

Het akkoord roept terechte vragen op bij veel collega’s. Vragen die zich vrijwel allemaal toespitsen op een fors aantal open eindjes in het akkoord. Wij tekenden vragen op als:

  • Hoe bestaat het dat er gecommuniceerd wordt dat de -1 CA maatregel wordt opgelost, terwijl deze juist wordt uitgebreid?
  • In het akkoord staan erg veel losse eindjes en pilots. Die geven toch geen enkele harde garantie?
  • De winstdeling klinkt fijn. Hoe zit dit straks in economisch mindere tijden?
  • Ik lees in publicaties dat dit een gebalanceerd akkoord is, maar als ik goed lees drukken de aanpassingen enorm op bepaalde groepen collega’s. Kan zo’n oneerlijke afspraak straks gewoon worden ingevoerd?
  • De productaanpassing is mij onduidelijk. Met welk product staan wij straks nog aan boord, want er moet wel erg veel worden aangepast wil de werkdruk niet verder toenemen?
  • Op Europa hebben we gezien dat de serviceaanpassing na een tijdje gewoon werd teruggedraaid, gaan we dat op ICA ook weer meemaken?
  • Fijn dat onderzocht wordt of ik als éénbander skills kan volgen om in de WBC te kunnen werken. Hoe groot is de kans dat dit doorgaat?
  • Wat betekent dit akkoord, waarbij de -1 ook wordt ingevoerd op de 747 all pax en de 777-300, voor de veiligheid aan boord?
  • Vanwaar de kostbare afspraak over uitbreiding van de bemanning op de 737-700? Deze kist wordt toch uitgefaseerd over 2 jaar?

Definitieve teksten inmiddels bekend

In de vroege avond heeft FNV Cabine van KLM de definitieve teksten van het KLM-VNC-akkoord ontvangen. Uit een eerste blik hierop moeten wij helaas concluderen dat ook deze teksten op de door het korps gestelde vragen geen antwoord bieden. Ook zien wij dat er in de definitieve teksten een passage is toegevoegd. Deze stelt KLM in staat de minst seniore SP’s tewerk te stellen achter de kar in de M-Class.

Duidelijk mag zijn dat wij met betrekking tot dit principeakkoord geen positieve grondhouding kunnen hebben. Naast het feit dat het akkoord ver af staat van onze cao-inzet, waarin de eerlijke verdeling van de lusten en lasten een belangrijke pijler is, hebben wij ook grote zorgen bij de invulling en uitvoering van de afspraken en open eindjes in dit akkoord. Het bestuur van FNV Cabine gaat de definitieve teksten dan ook zorgvuldig bestuderen, zodat een afgewogen inhoudelijk eindoordeel gevormd kan worden. Aansluitend informeren wij onze leden over onze infosessies en volgt een ledenraadpleging die FNV Cabine onder alle leden zal uitzetten. In onze ogen is het van groot belang dat een zo ruim mogelijke vertegenwoordiging van het korps zich uit kan spreken over een akkoord dat zo’n grote impact heeft op de toekomst van ons vak.

Je collega’s van het actiecomité van FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!