Skip to main content

FNV Cabine geeft negatief advies over visieloos akkoord

12 januari 2018

Op 11 januari is bekend geworden dat de VNC Ledenraad vrijwel unaniem heeft ingestemd met het KLM-VNC akkoord. Er waren 60 ledenraadsleden aanwezig. VNC kiest met dit akkoord voor een koers die niet toekomstbestendig is. Zonder modernisering en zonder eerlijke verdeling van de lusten en lasten. Een koers met vele open eindjes en een ingrijpend andere cabinebemanning samenstelling (CBS), die is gebaseerd op boterzachte afspraken over een nog te testen aangepast product. Dit herziene eindbod staat ver af van de moderne cao-inzet van FNV Cabine. Het bestuur heeft daarom besloten het pakket met een negatief advies voor te leggen aan alle leden.

Pijnlijk duidelijk

Uiteraard lonkt de (variabele) winstdeling, deeltijdregeling voor pensioen en voor sommigen de vrijwillige vertrekregeling. Tegelijkertijd is de structurele loonontwikkeling mager, afgezet tegen de lange looptijd en inflatie. Het akkoord zoals het er nu ligt, legt pijnlijk bloot waar het de KLM directie al die tijd om te doen was. Van de door het bedrijf met veel gewicht gepresenteerde visie op de toekomst van ons vliegende vak is namelijk niets terug te vinden. Wat staat er dan wél in het akkoord? Structurele kostenbesparing op het personeel zonder hervormingen en borging voor de toekomst. In Amstelveen kan de vlag uit.

Toekomstbestendigheid ontbreekt

Een succesvol akkoord heeft inhoudelijke balans en toekomstbestendigheid nodig. Dat miste afgelopen zomer in het eindbod van KLM en dat mist in dit KLM-VNC akkoord nog meer. De kern van de visie van FNV Cabine is om ons vak te moderniseren via een eerlijkere lusten- en lastenverdeling tussen de functies. Wij denken ruimer dan senioriteit alleen. We kiezen voor productiviteitsverhoging met dezelfde bezetting en hetzelfde aantal leidinggevenden aan boord, doordat leidinggevenden tewerkstellingen combineren en iedereen Europa en ICA vliegt. Het KLM-VNC akkoord bevat juist een ingrijpende aanpassing van de CBS, waarbij de rekening weer bij enkele groepen collega’s komt te liggen. Harde garanties over de werkdruk en de werkbaarheid aan boord staan er niet in. Deze open eindjes geven risico’s voor de toekomst.

Ledenraadpleging met negatief advies

Tegen deze achtergrond is het onverantwoord dit KLM-VNC akkoord positief aan onze leden voor te leggen. Zoals altijd bij belangrijke beslissingen, besluiten alle leden van FNV Cabine via een digitale ledenraadpleging. We organiseren op vrijdag 19 januari van 10.00 tot 12.00 uur en woensdag 24 januari van 13.00 tot 15.00 uur informatiesessies. Aanmelden kan via info@fnvcabine.nl. Aansluitend op de sessies zal de digitale ledenraadpleging plaatsvinden.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!