Skip to main content

Leden FNV Cabine hebben het laatste woord

16 januari 2018

Alle leden van FNV Cabine zijn aan zet om een oordeel te geven over het akkoord dat is gesloten tussen KLM en VNC. Wanneer deze ledenraadpleging uitwijst dat onze leden in grote meerderheid tegen het akkoord zijn, dan zullen we samen op moeten staan. Door een stevige vuist te maken kunnen we verbeteringen afspreken. Als de ledenraadpleging uitwijst dat de leden van FNV Cabine in meerderheid met het akkoord instemmen, dan komt er een cao met drie partijen tot stand. FNV Cabine is een democratische bond: het oordeel is aan de leden.

 

Negatief stemadvies

Wij baseren ons stemadvies op de inhoud van het KLM-VNC akkoord. Het belangrijkste onderdeel daarin is de wijziging van de cabinebemanningsamenstelling (CBS). De -1 CA is uitgebreid naar vrijwel de gehele ICA-vloot en de Purser komt overal in de sterkte. Dat is een besparing van 30 miljoen euro per jaar, zonder enige vorm van modernisering. Deze visieloze afspraak hadden de cabinebonden ook na één onderhandelingsronde kunnen afspreken. Dit akkoord doet dan ook geen recht aan de acties tegen de -1 CA maatregel en de oproep van onze leden voor moderne oplossingen. In tegenstelling tot wat wordt beweerd, ontbreken er in de teksten harde garanties en dichtgetimmerde afspraken. Er zijn nogal wat losse eindjes, onder andere over het nieuwe product, de werkdrukverlichting en de werkbaarheid aan boord. Partijen lijken te denken dat werkdrukverlaging slechts te maken heeft met een efficiëntere maaltijdservice. Het korps weet wel beter.

Visie FNV Cabine

FNV Cabine heeft ingezet op slimme afspraken met een productiviteitsverhoging, waarbij bezetting en aantal leidinggevenden hetzelfde blijft als in de situatie van voor de -1 CA maatregel. Dat kan doordat leidinggevenden tewerkstellingen combineren en iedereen Europa en ICA vliegt. Van ons centrale uitgangspunt in de cao-onderhandelingen om de lusten en lasten eerlijker te verdelen over alle functies, is in het KLM-VNC akkoord niets terug te vinden.

Word ook lid en stem mee!

De cao-delegatie van FNV Cabine bestaat uit twee éénbanders, twee pursers en onze onafhankelijke FNV bestuurder. In de cao-onderhandelingen en in ons stemadvies wegen wij de belangen van alle collega’s mee. Ons ledenbestand is een afspiegeling van het korps qua leeftijd, functie en tewerkstelling. Ook nieuwe leden die zich inschrijven via het introductielidmaatschap of overstappen krijgen een stem. Iedere stem is gelijk. We roepen iedereen met een moderne kijk en frisse ideeën op, om zich aan te sluiten bij FNV Cabine en zelf mee te beslissen over de toekomst van ons vak!

Informatiesessies

De digitale ledenraadpleging zal plaatsvinden van 24 tot en met 30 januari. Op woensdag 31 januari wordt de uitkomst bekendgemaakt. Naast de digitale informatieverstrekking organiseren wij informatiesessies. Deze vinden plaats op vrijdag 19 januari van 10.00 tot 12.00 uur, woensdag 24 januari van 13.00 tot 15.00 uur en vrijdag 26 januari van 13.00 tot 15.00 uur op het FNV regiokantoor aan de Derkinderenstraat 2-8 in Amsterdam. De derde informatiesessie is toegevoegd naar aanleiding van de vraag vanuit het korps. Aanmelden kan via info@fnvcabine.nl. Van VNC-leden krijgen wij het verzoek of ook zij zich kunnen aanmelden. Natuurlijk zijn ook zij van harte welkom. Wij opereren als FNV Cabine open, eerlijk en transparant.

Redactie FNV Cabine