Skip to main content

Digitale ledenraadpleging van start!

24 januari 2018

Alle leden van FNV Cabine kunnen van woensdag 24 januari 18.00 uur tot dinsdag 30 januari 18.00 uur meedoen aan de ledenraadpleging door digitaal hun stem uit te brengen. Onderwerp: het herziene eindbod van KLM op basis van het KLM-VNC akkoord. Ook nieuwe leden stemmen mee. Stemmen kan met je unieke FNV ledennummer en/of je KLM personeelsnummer. Op woensdag 31 januari wordt de uitkomst van onze ledenraadpleging bekendgemaakt. In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste punten uit het herziene eindbod op een rij. Stemmen kan via dit digitale stemformulier.

Loonparagraaf

Het herziene eindbod bevat een cao met een looptijd van 1 april 2016 tot 1 juni 2019. Gezien deze lange looptijd van meer dan drie jaar, is de structurele loonsverhoging in onze ogen mager: 1% of minimaal 50 euro bruto per maand per 1 januari 2018, 1,5% per 1 november 2018 en 1% per 1 februari 2019. Wel is de bodem van 50 euro bruto per maand gunstiger voor collega’s met een lager maandsalaris, dit is 2,5% voor een startende CA. KLM biedt in dit herziene eindbod ook de zogenoemde “verbeterende winstuitkering” aan met terugwerkende kracht vanaf boekjaar 2016. Dit is echter een variabele uitkering zonder garanties voor de toekomst, die kan oplopen tot een maximum van 20% van 12 maandsalarissen bruto.

Cabinebemanningsamenstelling

Het belangrijkste onderwerp van gesprek tijdens de cao-onderhandelingen was de cabinebemanningsamenstelling (CBS), want een ingreep in de CBS zorgt voor structurele miljoenenbesparingen voor KLM. Het herziene eindbod, waarover nu gestemd kan worden, bevat helaas niet de toekomstbestendige moderniseringen die door FNV Cabine zijn voorgesteld. Het bevat geen eerlijkere verdeling van de lusten en de lasten. Het bevat ook geen vooruitstrevende en meer toekomstbestendige tewerkstelling voor het kader. Toenemende uitholling en afbraak van het vliegende beroep zijn in onze ogen reële risico’s.

-1 op vrijwel de gehele vloot

De uitkomst in het herziene eindbod is uiteindelijk een structurele besparing geworden van 30 miljoen euro per jaar. Op bijna alle ICA-vluchten gaat de Purser in de sterkte ten koste van een éénbanderpositie. Dat wil zeggen -1 op vrijwel de gehele vloot en minder aanvraagbare éénbanderposities. Deze uitkomst doet in onze ogen geen recht aan de inzet van het korps tegen de -1 CA maatregel en de oproep van onze leden voor slimme alternatieven aan de onderhandelingstafel. Daarnaast ontbreken harde garanties over het nog te ontwikkelen nieuwe ICA-product in de M-Class en de werkbaarheid daarvan. Ook zijn er geen evaluatiemomenten met meetbare criteria afgesproken over de werkdruk. Bovenstaande maakt dat FNV Cabine deze ingrijpende CBS-wijziging negatief beoordeelt.

Overige onderdelen

In het herziene eindbod wordt een aantal discussies in het nadeel van het korps beslecht. Dit betreft de winstdeling voor seizoen-CA’s, het negatieve effect van het schrappen van de daggeld betaling in dollars en het laten betalen van luchthavenbelasting door collega’s die gebruik maken van de XFA regeling. Daarnaast wordt flexibel reisverlof geïntroduceerd, wat op het eerste gezicht gunstiger lijkt dan het is, omdat de zeggenschap over de door KLM in te nemen dagen een open eindje is.

Het herziene eindbod bevat ook positieve onderdelen die (deels) zijn overgenomen uit de cao-inzet van FNV Cabine afgelopen zomer. Dit betreft een verhoging van het aantal Superjokerdagen van 2 naar 4, gunstige regelingen m.b.t. deeltijd voor pensioen, een onderzoek naar de vereenvoudiging van tellers en uitbreiding van deeltijdvarianten. Ook wordt op basis van vrijwilligheid een vertrekregeling aangeboden en een vrijwillige loopbaanscan ingevoerd. Ook deze regelingen komen uit de koker van FNV Cabine. Daarnaast is er een compensatie afgesproken wanneer een bemanning door vertraging één of meer kalenderdagen later thuiskomt. Tenslotte zal iedere nieuwe ICA-machine worden voorzien van horizontale rustgelegenheid (OCR).

Uitgebreide informatie

FNV Cabine laat in haar oordeel de negatieve CBS-afspraken, de open eindjes en de magere structurele loonsverhoging in combinatie met de lange looptijd sterk meewegen. Het bestuur ziet met dit eindbod de risico’s voor de toekomst toenemen en heeft daarom besloten het herziene eindbod negatief aan haar leden voor te leggen. Als lid van FNV Cabine vragen we je zorgvuldig kennis te nemen van:

Lees je in en stem bewust, het gaat immers om jouw toekomst. Stemmen kan tot aanstaande dinsdag 18.00 uur via dit digitale stemformulier. Heb je aanvullende vragen, stel deze dan vooral via onze helpdesk. Maak gebruik van je stemrecht. De leden van FNV Cabine hebben het laatste woord!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!