Skip to main content

KLM personeelsplanning is een chaos

02 maart 2018

Tijdens het cabineoverleg van 21 februari jl. heeft FNV Cabine haar zorgen al geuit over de belabberde planning. Nog geen twee weken later blijken die zorgen terecht: door KLM bewust geriskeerde crewtekorten leiden tot een rampzalige situatie in de planning. Het korps is de dupe.

-1 CA maatregel

Door de uitrol van de -1 CA maatregel op de hele ICA vloot uit het akkoord tussen KLM en VNC zijn er minder éénbanders nodig. Het bedrijf lijkt daar alvast op voor te sorteren door op dit moment te weinig CA’s aan te nemen. Twee weken geleden leidde dat al tot annuleringen. Nu geeft het bedrijf aan voor de eerste helft van maart op maar liefst zeven ICA bestemmingen te weinig cabinepersoneel te hebben om vergrote B777’s volledig te bemannen. Daardoor dreigen die vluchten met minder CA’s te vertrekken. De tekorten leiden verder tot krapte in het aantal reservestellingen. Wanneer dan, zoals afgelopen woensdag, ook de techniek het (weer) laat afweten, dan is het aantal verstoringen in indelingen van collega’s maximaal. KLM wijt de tekorten aan ziekte en het winterweer. Wij weten inmiddels wel beter.

De insteek van FNV Cabine

KLM heeft het knelpunt van de zeven ICA bestemmingen onlangs voorgelegd aan de cabinebonden. FNV Cabine heeft KLM gevraagd welke middelen er zijn ingezet om aan te vullen conform de bestaande afspraken. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan plussen in NIZ, bewilligen, de inzet van flexers en/of nevenfunctionarissen. Vreemd genoeg is de huidige uitvraag voor plussen in NIZ slechts tot en met 4 maart opengesteld. We hebben KLM verder als overweging meegegeven om deze periode een hogere vergoeding voor plussen te geven als extra motivatie. Het gaat er volgens FNV Cabine om dat KLM de operatie draaiende kan houden. Continuïteit en betrouwbaarheid zijn immers commercieel belangrijke pijlers. 

Technische staat van de vloot

Wat betreft de techniek beaamde KLM tijdens het cabineoverleg van vorige maand letterlijk onze zorg dat een deel van de vloot piept en kraakt. Om de operatie zo efficiënt mogelijk uit te voeren worden vliegtuigen in sommige gevallen alleen voor wettelijk verplicht onderhoud uit productie genomen. Daardoor ontstaat er regelmatig een opeenstapeling van technische klachten die zorgt voor een verhoogde werkdruk aan boord. Of was het nou slechts werkdrukbeleving….? Wat de gevolgen zullen zijn van de technische staat van de vloot in combinatie met de uitwerking van de KLM-VNC plannen en de door KLM gecreëerde tekorten in het korps weet niemand. Wij houden in ieder geval ons hart vast.

Vliegers in de actiemodus

Het rommelt bij de VNV en haar achterban. De gesprekken over een nieuwe cao voor de vliegers verlopen uiterst moeizaam en ook onze cockpitcollega’s zijn het inmiddels meer dan zat. Net als bij cabine kan KLM bij de cockpit alleen afwijken van de Werk- en Rusttijdenregeling (WRR) uit de cao na toestemming van vakbond VNV. Dit proces wordt motiveren genoemd. De VNV heeft onlangs in een nieuwsbrief laten weten tot nader order in principe te zullen stoppen met het afgeven van motiveringen. Dit kan leiden tot verstoringen in de operatie. Het kan voorkomen dat hierdoor ook cabineschema’s wijzigen, waardoor je op een ander moment thuiskomt dan gepland. Wees daarop voorbereid.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!