Skip to main content

Cabineoverleg van 21 februari 2018

21 februari 2018

Op woensdag 21 februari vond er een regulier Cabineoverleg plaats op het KLM Hoofdkantoor in Amstelveen. Namens FNV Cabine was bestuurder Birte Nelen aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door Samira van Huychem en Huib den Ouden.

Jaarcijfers

Op maandag 19 februari jl. zijn door de directie van KLM de historische jaarcijfers aan de bonden gepresenteerd. Er is over het jaar 2017 een record operationeel resultaat geboekt van maar liefst 910 miljoen euro. Inmiddels is bekend geworden dat het totaalbedrag aan winstdelingsuitkering voor het KLM personeel 170 miljoen euro bedraagt. Desgevraagd was het bedrijf tijdens het cabineoverleg echter nog niet in staat om het percentage winstuitkering per werknemer met ons te delen. Er wordt gewerkt aan een persoonlijke brief die iedereen binnenkort op de deurmat kan verwachten. Zoals bekend wordt het resterende deel van de winstdeling over 2016 uitgekeerd met het salaris van maart. De betaling van de winstdeling over 2017 vindt plaats in april.

Zorgen over tekorten en techniek

We hebben tijdens het overleg onze zorgen geuit met betrekking tot motiveringen en zelfs een annulering in verband met tekorten aan bemanningen en de technische staat van de vloot. KLM wijt de huidige krapte in het korps aan de onvoorspelbare aantallen ziek- en hersteldmeldingen door de griepgolf. Wij vermoeden echter dat er ook gewoon sprake is van krapte in de planning. Uit de gedeelde planningsstand blijkt dat er eind maart ook een nijpend tekort zal zijn. Wat betreft de techniek beaamde KLM letterlijk onze zorg dat een deel van de vloot piept en kraakt. Om de operatie zo efficiënt mogelijk uit te voeren, wordt het onderhoud in elkaar geduwd en worden vliegtuigen in sommige gevallen alleen voor wettelijk verplicht onderhoud uit de vaart genomen. Daardoor ontstaat er soms een opeenstapeling van technische klachten die het werk aan boord er voor ons niet leuker op maakt. Wij houden ons hart vast in aanloop naar de drukke zomermaanden.

Personeelsplanning

KLM is een gezond en groeiend bedrijf. De personeelsplanning tot en met juli 2018 laat dat ook zien. Onder voorbehoud voorziet het bedrijf in deze periode een aanname van 262 nieuwe collega’s. Dat betreft 154 Nederlandse CA’s, 36 KLC-collega’s en 72 Asian Cabin Crew, ter vervanging van de huidige. Daarnaast is er een doorstroom naar de functie van tweebander voorzien van 295. Verder verwacht KLM in het eerste halfjaar 72 promoties naar de functie van Purser en 36 promoties naar die van Senior Purser. KLM gaf aan dat het grote aantal nieuwe tweebanders een direct effect is van afspraken in de cao over het generatiepact en de vrijwillige vertrekregeling. In onze optiek zouden die effecten dan ook zichtbaar moeten zijn bij de doorstroom naar kaderfuncties. Volgens KLM was daar het beeld nog niet helder. Tenslotte zullen er door de uitrol van de -1 CA op vrijwel de gehele ICA vloot helaas aanzienlijk minder éénbanderposities beschikbaar zijn en is er in de toekomst minder instroom van éénbanders nodig.

Ledenaantallen

In onze vorige nieuwbrief (18-15) gaven we aan dat de KLM directie in in- en externe media bewust een loopje heeft genomen met ledenaantallen. Daarbij werd FNV Cabine stelselmatig weggezet als kleine cabinebond en werden de ledencijfers van VNC opgepoetst. Op ons verzoek tot rectificatie, vergezeld van een accountantsverklaring, is zelfs geen reactie gekomen. Wij hebben in het cabineoverleg aangegeven dat deze onprofessionele wijze van communiceren er in onze optiek één is in de categorie eens, maar nooit weer. Het bedrijf gaf aan alsnog met een reactie te zullen komen, maar zich niet te herkennen in onze klacht. Voor wat het waard is…..

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!