Skip to main content

KLM goochelt met ledencijfers

19 februari 2018

De KLM directie heeft in de Inflight Newsapp en in de media de afgelopen periode een loopje genomen met ledencijfers. FNV Cabine werd stelselmatig weggezet als kleine cabinebond en de ledencijfers van VNC werden opgepoetst. Ook lijkt de directie de ledendemocratie bij FNV Cabine niet te begrijpen. Ondanks het gegeven dat onze leden de cao hebben afgewezen, wordt FNV Cabine in brieven opgeroepen om dit ledenbesluit in heroverweging te nemen en alsnog tot ondertekening van de nieuwe cao over te gaan.

Downsizen ….

KLM heeft de bij haar bekende ledencijfers van FNV Cabine aan de kant gelegd en gecommuniceerd dat 15% van het korps is aangesloten bij FNV Cabine. Per direct hebben wij KLM geïnformeerd dat men in het bezit is van een accountsverklaring met betrekking tot het ledental van FNV Cabine per 1 januari 2017. Een ledental dat op dat moment bijna 20% was en inmiddels verder is gegroeid. Ondanks onze oproep voor rectificatie is de directie verder gegaan met het downsizen van ons ledenaantal in de media.

 

…. en opplussen

Het ledenaantal van VNC wordt in dezelfde mediaberichten juist opgeplust door KLM. VNC heeft in verband met een lopende rechtszaak bij Transavia officiële stukken ingediend. De advocaat van VNC heeft hierin opgenomen dat de vereniging in totaal circa 6.500 leden telt. Dit aantal is echter het totaal van alle leden van VNC bij KLM, KLC, EasyJet en Transavia. Het aantal VNC-leden onder het cabinekorps van KLM ligt dus aanmerkelijk lager dan de 70% die de KLM directie stelselmatig naar buiten heeft gebracht. Een onvervalst staaltje manipulatie dus.

 

KLM koos bewust voor een cao zonder FNV Cabine

Op 12 februari jl. hebben wij bijgevoegde brief van KLM ontvangen. Hierin stelt de directie dat FNV Cabine er helaas voor heeft gekozen geen partij te zijn bij de nieuwe cao. Het mag duidelijk zijn dat KLM als werkgever eenzijdig heeft besloten een cao-akkoord te sluiten met VNC, zonder FNV Cabine bij de onderhandelingen te betrekken. Dat FNV Cabine geen partij is bij het principeakkoord is geen keus van FNV Cabine, maar is KLM aan te rekenen. Na afloop van de ledenraadpleging met de negatieve uitslag, hebben wij KLM ook opgeroepen om als drie cao-partijen in overleg te treden om te komen tot een cao met draagvlak onder het gehele cabinekorps. KLM liet ons echter weten over te gaan tot uitvoering van de cao met alleen VNC. Dat FNV Cabine geen partij is bij de nieuwe cao is daarvan een direct gevolg.

 

Ledendemocratie is ledendemocratie

In tegenstelling tot VNC legt FNV Cabine als enige cabinebond bij KLM alle belangrijke besluiten voor aan alle leden. Op basis van onze statuten hebben onze leden daarmee het laatste woord. De cao-delegatie van FNV Cabine respecteert uiteraard de negatieve uitslag van de democratische ledenraadpleging en FNV Cabine zal de cao daarom niet tekenen. KLM roept ons op om dit besluit te heroverwegen en alsnog de nieuwe cao te tekenen. In onze brief van 16 februari hebben we KLM laten weten dat het hen zou sieren om het democratische besluitvormingsproces bij FNV Cabine te respecteren.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!