Skip to main content

Brede belangenbehartiging door FNV Cabine

26 maart 2018

Zoals bekend is FNV Cabine van 1 april 2018 tot 1 juni 2019 geen cao-partij, omdat het eindbod van KLM voor een nieuwe cao in meerderheid door onze leden is afgewezen. Voor de positie van onze leden en hun belangenbehartiging door FNV Cabine zijn er geen gevolgen. Uiteraard zal KLM tegen de tijd dat de huidige cao afloopt FNV Cabine uitnodigen voor overleg over een nieuwe cao.

FNV Cabine is erkende cabinebond

De nieuwe cao met een looptijd tot 1 juni 2019 wordt door KLM toegepast op het hele korps, ook op de leden van FNV Cabine. We zijn erkend als vakbond voor het KLM cabinepersoneel en in de belangenbehartiging van onze leden verandert er het komende jaar dan ook niets. We kaarten zoals gebruikelijk collectieve en individuele kwesties aan bij KLM om in goed overleg tot oplossingen te komen. FNV Cabine is zoals altijd partij in de Ondernemingsraad, Groepscommissie 31, bij de kwartaalcijferpresentaties en we introduceren onszelf op alle basiscursussen. De belangen van onze leden worden ook behartigd in de Nationale Adviescommissie Cabinelucht, het Haagse lobbycircuit, de Sociaal Economische Raad, de Stichting van de Arbeid en in de besluitvorming binnen de European/International Transport Workers Federation waar wij als enige Nederlandse cabinebond bij zijn aangesloten. Samen met hen spreken we met de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Constructief overleg met KLM

Deze week gaan KLM en FNV Cabine met elkaar in overleg met betrekking tot het feit dat FNV Cabine vanaf 1 april as. tot 1 juni 2019 geen cao-partij is. Het is de bedoeling om naast het reguliere maandelijkse cabineoverleg een ander periodiek overleg tussen KLM en FNV Cabine in te richten. FNV Cabine rekent op een constructief overleg. We zijn immers een door KLM erkende cabinebond die de stem van 2000 leden/collega’s vertegenwoordigt. Na het vastleggen van de afspraken worden alle leden hiervan via een nieuwsbrief op de hoogte gebracht.

FNV Cabine groeit

FNV Cabine heeft de afgelopen periode weer veel nieuwe leden verwelkomd. Een deel daarvan heeft zich aangemeld bij de basiscursus. We geven bij iedere cursus, zowel voor nieuwe collega’s als voor doorstromers vanuit KLC, informatie over wat FNV Cabine voor hen kan betekenen. Daarbij lichten we toe waarom het zo belangrijk is dat nieuwe collega’s zich organiseren. Onze ervaring leert dat de moderne visie van FNV Cabine, om te komen tot een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten binnen het korps, aansluit bij de opvattingen van veel huidige en ook nieuwe collega’s. We zijn er als FNV Cabine dan ook voor het hele korps, van de ervaren Senior Purser tot de startende éénbander!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!