Skip to main content

Cabineoverleg van 29 maart 2018

30 maart 2018

Op donderdag 29 maart vond het maandelijkse Cabineoverleg plaats op het KLM Hoofdkantoor in Amstelveen. Namens FNV Cabine was bestuurder Birte Nelen aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Ruud van Alphen, Roel van Griensven en Huib den Ouden.

Bijzonder overleg

In een paar opzichten was het een bijzonder overleg. Voor Roel was dit zijn laatste optreden in zijn bestuursfunctie bij FNV Cabine. Hij start volgende maand in een nieuwe nevenfunctie binnen KLM. Wij bedanken Roel voor zijn jarenlange inzet voor FNV Cabine en wensen hem veel succes toe bij deze nieuwe uitdaging in zijn carrière.

Geen cao-partij tot 1 juni 2019

Zoals bekend is het eindbod van KLM voor een nieuwe cao in meerderheid door onze leden afgewezen. Dit democratische proces heeft tot gevolg dat FNV Cabine de cao met looptijd tot 1 juni 2019 niet heeft getekend en tot die tijd niet deelneemt aan het cabineoverleg. Er vindt door KLM en FNV Cabine overleg plaats over het inrichten van periodiek overleg gedurende deze periode.

Employee Monitor 2017: Korps geeft KLM een dikke onvoldoende!

Op verzoek van de bonden heeft KLM eind vorig jaar de tevredenheid van het korps onderzocht op basis van een aantal hoofdthema’s. De cijfers worden vergeleken met het laatste onderzoek dat in 2015 is gedaan. 54% van het korps heeft aan het onderzoek meegedaan, wat bij dit soort enquêtes een heel hoge response is. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

 • Daar waar in 2015 nog 90% van het korps tevreden was met KLM als werkgever, is dit nu nog maar 58%;
 • 77% van het korps vindt de werkdruk (veel) te hoog;
 • Bijna iedereen (92%) vindt de werkdruk hoger dan twee jaar geleden;
 • De helft van het korps (51%) vindt dat KLM de verkeerde kant opgaat met haar strategie;
 • Het korps heeft weinig vertrouwen in beslissingen van het hogere management en vindt dat KLM niet de juiste keuzes maakt om hun toekomst zeker te stellen;
 • Meer dan de helft van het korps vindt dat IFS te veel maatregelen neemt met betrekking tot Perform 2020;
 • Het korps voelt zich significant minder goed geïnformeerd over ontwikkelingen in de KLM organisatie in vergelijking met 2015.

Waar het korps positief over is, zijn de zaken waar men zelf als team of individueel invloed op heeft. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de samenwerking met collega’s, de sfeer aan boord en de indeling. Daarnaast is men tevreden met de internetvoorzieningen op de route en met de IPad.

Oplossingen zeer onzeker

We hebben KLM bevraagd naar concrete plannen om de schokkende resultaten uit het onderzoek te verbeteren. Uit de antwoorden kwam helaas niet meer naar voren, dan dat het bedrijf de intentie heeft om het vertrouwen met de medewerkers te herstellen na alle perikelen van de afgelopen periode. Targets voor de uitkomsten van de monitor voor het jaar 2018 worden niet gesteld. Men hoopt de oplossingen blijkbaar te vinden in het cao-akkoord met VNC, met daarin afspraken over verregaande productiviteitsverhogingen en aanpassingen in de werkmethodiek. FNV Cabine vraagt zich oprecht af of het korps en de passagiers daar gelukkig(er) van worden. De gehele KLM Employee Monitor 2017 inclusief conclusies is hier te vinden.

Social Dashboard Inflight Services 2017

Ieder jaar in maart staat het zogenaamde “Social Dashboard Inflight Services” op de agenda. Daarin staat alle mogelijke informatie over het korps in grafieken weergegeven. Veel “nice to know”. Wist je bijvoorbeeld dat:

 • Het korps bestaat uit 7933 vrouwen en 1610 mannen?
 • Er 378 collega’s zijn van 60 jaar of ouder en dat dit aantal snel toeneemt?
 • Tweederde van het korps in deeltijd werkt?
 • Het korps bestaat uit 24 nationaliteiten?

Ziekteverzuim neemt toe

In het dashboard komen echter ook alarmerende feiten naar voren. Zo is te lezen dat het ziekteverzuim sinds 2013 is gestegen van zo'n 5% tot bijna 7,5%. Met de totale ziekteduur per ziekmelding is het nog zorgelijker gesteld. Die was in 2014 nog 19 dagen en is opgelopen tot 27. Desgevraagd komt KLM in haar verklaring niet veel verder dan “een ouder wordend korps” en komt met oplossingen in de marge. Het probleem ligt in de ogen van FNV Cabine echter aan voor de hand liggende zaken. De Employee Monitor 2017 legt vrijwel zonder uitzondering bloot dat het korps de arbeidsomstandigheden op de gedensificeerde vliegtuigtypes als slecht aanduidt. In combinatie met de verhoogde werkdruk, leidt dit tot meer ziekteverzuim. 1% ziekteverzuim kost KLM ongeveer 4,5 miljoen euro op jaarbasis. Wanneer het ziekteverzuim met een paar procent naar beneden wordt gebracht, dan zou Inflight Services al een heel eind komen in haar drang naar verdere kostenbesparingen.

Personeelsplanning

Onder voorbehoud voorziet KLM in de periode 1 januari t/m 31 juli 2018 een aanname van 290 nieuwe collega’s. Dat betreft 182 Nederlandse CA’s, 36 KLC-collega’s en 72 Asian Cabin Crew, ter vervanging van de huidige. Daarnaast is er een doorstroom naar de functie van tweebander voorzien van 295. Verder verwacht KLM in het eerste halfjaar 72 promoties naar de functie van Purser en 36 promoties naar die van Senior Purser. Opvallend is de uitvraag die binnenkort start voor tijdelijk minderwerk voor kader en éénbanders in de periode van 1 juni t/m 31 oktober. Omdat dit minderwerk tijdelijk is, heeft het geen gevolgen voor een eventuele deelname aan de vrijwillige vertrekregeling. Helaas zullen er, door de uitrol van de -1 CA op vrijwel de gehele ICA vloot uit de VNC/KLM-deal, aanzienlijk minder éénbanderposities aan boord zijn en is er in de toekomst minder instroom van éénbanders nodig.

Loonsverhoging ex-MP collega’s

FNV Cabine heeft aangekaart dat bij de implementatie van de salarisverhoging van 1% met een bodem van 50 euro bruto, door KLM een fout is gemaakt in de uitbetaling aan onze ex-Martinair collega’s. Desgevraagd bevestigde KLM deze fout. Het bedrijf zegde tijdens het overleg toe de fout met de salarisuitbetaling van april te corrigeren en de betrokkenen hierover te informeren. Bij de komende salarisverhogingen zal het zogenaamde ‘Bosrandakkoord’ voor deze collega’s op de juiste wijze worden toegepast, zo beloofde KLM ons.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.n

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!