Skip to main content

Afspraken KLM/FNV Cabine

30 april 2018

FNV Cabine is vanaf 1 april 2018 tot 1 juni 2019 geen cao-partij. Dat is een direct gevolg van het feit dat de KLM/VNC deal door de meerderheid van onze leden is afgewezen. Voor de belangenbehartiging van onze leden door FNV Cabine zijn er echter geen gevolgen.

Niet verantwoordelijk voor -1 CA

Zoals bekend wordt de buitenproportionele bezuiniging van KLM gerealiseerd door de afspraken tussen KLM en VNC over de cabinebemanningsamenstelling, ofwel de uitrol van -1 CA op de gehele ICA-vloot vanaf de komende winterdienst. Dat gebeurt onder volledige verantwoordelijkheid van KLM en VNC. FNV Cabine is daarbij geen partij, omdat wij er als democratische vakbond bewust voor hebben gekozen om onze naam niet te verbinden aan deze maatregel. Naar ons idee is het niet te verkopen dat je als bond je leden eerst oproept tot het voeren van actie tegen -1 CA, om vervolgens een cao te ondertekenen die deze maatregel juist uitbreidt.

Erkende cabinebond

We zijn erkend als vakbond voor het KLM cabinepersoneel en in de belangenbehartiging van onze leden verandert er het komende jaar dan ook niets. De nieuwe cao met een looptijd tot 1 juni 2019 wordt door KLM toegepast op het hele korps, ook op de leden van FNV Cabine. Tegen de tijd dat de huidige cao afloopt zal FNV Cabine door KLM worden uitgenodigd. We zullen dan vanzelfsprekend weer aansluiten voor overleg over een nieuwe cao.

Constructief overleg met KLM

Om onze vakbondsactiviteiten op de gebruikelijke manier vorm te geven hebben we voor de periode tot 1 juni 2019 in constructieve gesprekken met KLM een aantal afspraken gemaakt. We blijven zoals gebruikelijk collectieve en individuele kwesties bij KLM aankaarten. Naast het cabineoverleg is daarvoor een maandelijks overleg afgesproken tussen FNV Cabine en Inflight Services. Verder blijft FNV Cabine gewoon partij in de Ondernemingsraad en in Groepscommissie 31, zijn wij aanwezig bij de kwartaalcijferpresentaties en introduceren we onszelf op alle basiscursussen. Zie bijgevoegde brief voor de concrete afspraken.

Breder perspectief

FNV Cabine positioneert zichzelf natuurlijk ook in een breder perspectief. De belangen van onze 2000 leden worden ook behartigd in de Nationale Adviescommissie Cabinelucht, het Haagse lobbycircuit, de Sociaal Economische Raad en de Stichting van de Arbeid. Op het internationale vlak hebben wij invloed in de besluitvorming binnen de European/International Transport Workers Federation, waar wij als enige Nederlandse cabinebond bij zijn aangesloten. Samen met hen spreken we met de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Kies ook voor kwaliteit en goede arbeidsvoorwaarden

De afgelopen periode heeft geleerd dat er weer iets te kiezen valt in vakbondsland. In het korps is grote onvrede over de uitrol van -1 CA op de gehele ICA-vloot. De KLM/VNC deal is voorsorteren op de bekende KLM visie, met alle risico’s van dien. Het bedrijf is hier glashelder over. Als moderne en professionele vakbond is de horizon van FNV Cabine breder dan volgende week of volgende maand. Het is van groot belang om in deze financieel goede tijden nu stappen te zetten naar een toekomstbestendige cao. Een cao die perspectief biedt aan alle collega’s in alle functies. Ons vliegende beroep is een vak, wat voor nu en in de toekomst een kwalitatieve baan moet zijn met een bijbehorende set aan arbeidsvoorwaarden voor iedereen.

Redactie FNV Cabine

Doe mee en praat mee over jouw werk, jouw leven, jouw toekomst! Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!