Skip to main content

Zorgen over KLM/VNC deal

09 mei 2018

Zoals bekend wordt, als gevolg van de KLM/VNC cao deal, met ingang van de winterdienst 2018/2019 op de gehele ICA-vloot de -1 CA maatregel ingevoerd. Concreet betekent dit dat de Purser op alle vluchten in de sterkte zal staan en het werk op alle ICA vluchten dus met (nog) minder crew moet worden gedaan. FNV Cabine blijft zich verbazen hoe VNC het zover heeft kunnen laten komen. Eind 2016 werd door het korps nog massaal het werk onderbroken om de eenzijdig door KLM ingevoerde -1 CA maatregel terug te draaien. Verrassend genoeg is het KLM uiteindelijk gelukt met VNC een deal te sluiten met financiële goodies op korte termijn in ruil voor verregaande en blijvende verslechteringen voor de toekomst, die bovendien de deur openzetten voor een verdere afbraak van ons vliegende beroep.

Werkdruk(beleving)

Nu als gevolg van de KLM/VNC deal de bezetting aan boord wordt verminderd, heeft de delegatie van FNV Cabine van Groepscommissie 31 geprobeerd om met KLM en VNC te redden wat er te redden valt en te komen tot een zogenaamd eenvoudiger product. Door dit nieuwe product zou de service volgens KLM en VNC met één collega minder kunnen. “Eenvoudiger, overzichtelijker, logischer van opbouw en efficiënter” was het doel. FNV Cabine heeft grote zorgen over de werkdruk(beleving) bij het korps nu er simpelweg minder crew aan boord staat. Ruimte voor KLM om het nieuwe product na de invoering uit te breiden is er in onze ogen genoeg, want harde afspraken die dat moeten tegenhouden ontbreken. We weten allemaal hoe het op Europa Short is gegaan, waar de vereenvoudigde service inmiddels grotendeels is teruggedraaid zonder dat de wegbezuinigde éénbander is teruggekomen.  

Rekenwonder

In de uitwerking van de cao-afspraken heeft KLM met VNC vastgelegd dat het werkgebied van éénbanders gaat bestaan uit maximaal 52 passagiers. Het maximale aantal voor de Purser is 26. FNV Cabine voorziet een ingewikkelde exercitie, waarbij voor elke vlucht uitgerekend moet worden welke CA waar moet beginnen. Op iedere vlucht is het actuele werkgebied van de Purser namelijk anders. Van de door KLM en VNC voorgestelde logica in de werkmethodiek is dan ook absoluut geen sprake. Evenmin zal er sprake zijn van de zo gewenste rust qua cabinebemanningsamenstelling.

-1 CA: verhoogde werkdruk in de M-class

Naast werkdrukverhoging voor de Pursers zullen de KLM/VNC afspraken vooral voor rekening komen van alle collega’s die in de M-class werken. De -1 CA op de gehele ICA-vloot leidt feitelijk gewoon tot verhoging van de werkdruk:

  • Tijdens het drukke instapproces;
  • Gedurende de vlucht;
  • tijdens en na de service en extra tijdens de rust wanneer de helft van de crew af is;
  • Tijdens calamiteiten met bijvoorbeeld unruly passengers, medische incidenten, langdurige vertragingen, technische incidenten etc..

Tenslotte: afbraak faciliteiten

KLM heeft laten weten dat C-Class stoelen nog vaker in de uitverkoop gaan. Waar tot medio april C-Class stoelen alleen bij overboeking van de M-Class tegen betaling werden aangeboden, verkoopt het bedrijf nu standaard de nog beschikbare C-Class stoelen. Het tarief zal worden aangepast aan het aantal open stoelen. De prijs die aan boord moet worden betaald voor een upgrade zal daardoor per vlucht verschillen. Naar verwachting zal de C-Class nog vaker vol zitten tegen lage ticketprijzen, hetgeen ook gevolgen heeft voor IPB-en.

Zorgen om Dead Heading Crew

Via de Helpdesk van FNV Cabine bereiken ons steeds vaker meldingen van collega's die XXDHC worden opgestuurd en reeds voor vertrek een M-Class stoel krijgen toegewezen terwijl uit de MyFlight App blijkt dat er nog C-Class stoelen en/of Economy Comfort stoelen beschikbaar zijn. Met het bovenstaande nieuwe verkoopbeleid zal dit nog vaker voorkomen. De delegatie van FNV Cabine in Groepscommissie 31 heeft KLM hierover om opheldering gevraagd. Wat FNV Cabine betreft komen er heldere afspraken over C-Class stoelen voor XXDHC, daar waar de opgestuurde collega nu vaak in het ongewisse is met betrekking tot de toewijzing van stoelen. Een luchtvaartmaatschappij die veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, heeft immers baat bij een uitgeruste bemanning en duidelijke afspraken.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!