Skip to main content

Werkbare werkdrukverlagende ICA-M service óf een CA erbij...

19 september 2018

Op 28 oktober start de winterdienst 2018/2019. Dat is het moment van de waarheid voor de nieuwe cabinebemanningsamenstelling (CBS) uit de KLM/VNC deal op de gehele ICA-vloot. Op vluchten waar nu (nog) niet met -1 CA wordt gevlogen, gaat er dan óók een CA vanaf. Het is echter de vraag of het op deze korte termijn lukt om de werkdruk beheersbaar én de service aan passagiers op niveau te houden. FNV Cabine heeft hier grote twijfels over.

Efficiënter, beheersbare werkdruk en een goed serviceniveau?

Over de nieuwe ICA-M service, die vanaf 1 juli op negen bestemmingen is ingevoerd, zijn inmiddels bijna 2000 trip reports geschreven. Het ophalen van de plateaus blijkt bijvoorbeeld een groot knelpunt te zijn. Het lijkt onmogelijk om met één CA minder een goede service uit te voeren met beheersbare werkdruk voor de crew, zoals volgt uit de cao-afspraken tussen KLM en VNC. Het werkgebied van de CA wordt vergroot naar 52 en de Purser krijgt maximaal 26 passagiers, inclusief de specials die over de hele cabine verspreid zijn. Op iedere vlucht moet het werkgebied van de Purser en de éénbanders worden berekend, waardoor de werkmethodiek dus iedere vlucht anders is. Op social media wordt duidelijk dat vrijwel geen enkele bemanning zich aan deze onlogische werkmethodiek houdt. Dit leidt tot grote onduidelijkheid over de posities en taken in de M-class.

Werkverzwaring voor éénbander en Purser

De afspraken in de KLM/VNC cao leveren KLM een besparing op van circa 30 miljoen euro per jaar, omdat er minder CA’s nodig zijn. Dit was voor KLM financieel aantrekkelijker dan het moderne alternatief van FNV Cabine. Wij hebben voorgesteld om te besparen door functies te combineren en iedereen gemixt Europa en ICA te laten vliegen. Dit levert een productiviteitsverbetering op, waardoor de bezetting op het niveau blijft van vóór de -1 CA maatregel. Ook worden de lusten en de lasten tussen de functies eerlijker verdeeld. In het alternatief van FNV Cabine worden de -1 CA vluchten aangevuld en blijft het aantal leidinggevenden aan boord gelijk. Uit de testvluchten op de negen ICA-bestemmingen met de nieuwe CBS blijkt de werkverzwaring helaas vooral weer voor rekening te komen van de éénbanders en Pursers.

“Keiharde afspraken…. ”

Deze cao-afspraken lijken niet werkbaar. Echter, als het niet lukt om bij de start van de winterdienst 2018/2019 het nieuwe ICA-M product in te voeren, dan wordt er alsnog één CA toegevoegd aan de huidige -1 CA vluchten. In de KLM/VNC cao is dat zwart op wit opgeschreven. “Keiharde afspraken”, werd er gecommuniceerd na het sluiten van deze deal. Nu het moment van de waarheid nadert zal blijken hoe hard deze afspraken daadwerkelijk zijn.

Losse eindjes

En tenslotte, hoe staat het eigenlijk met alle losse eindjes uit het KLM/VNC akkoord? Tot op heden hebben wij nog geen concrete voorstellen voorbij zien komen voor bijvoorbeeld WBC skills voor éénbanders, vereenvoudiging van tellers, deeltijdvarianten en het flexibele RV om maar eens wat te noemen. We zijn nu al meer dan een half jaar onderweg maar verder dan een uitgekleed en niet werkdrukverlagend ICA-M product zijn KLM en VNC nog niet gekomen.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!