Skip to main content

Gesprek met minister over veiligheid Schiphol

22 september 2018

Op 20 september jl. hebben FNV Luchtvaart en FNV Cabine, samen met andere bonden, met minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat gesproken. Dit gesprek stond in het teken van de veiligheid in de luchtvaart, in de cabine én op de grond. Namens FNV was daarbij aanwezig Leen van der List, vergezeld van actieve leden.

Veiligheidsrisico’s op Schiphol

Aanleiding voor het gesprek was een onderzoeksrapport naar veiligheidsrisico’s op en rond Schiphol, dat is uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Schiphol is voor wat betreft de infrastructuur en het gebruik een complexe luchthaven. In het rapport wordt gelukkig geconcludeerd dat er geen signalen zijn dat de veiligheid op de luchthaven onvoldoende is. Handhaving van het veiligheidsniveau vereist echter wel extra inspanning. Het zal bovendien nog meer inspanning vergen om de veiligheid op een structureel hoger niveau te brengen, zeker in het licht van een te verwachten verdere groei van het vliegverkeer.

Uitkomsten gesprek

Het gesprek met de minister verliep in een goede sfeer. Er zijn verschillende onderwerpen aan de orde gesteld vanuit het perspectief van cabinepersoneel en werknemers op de grond. Denk daarbij aan verhoogde werkdruk en arbeidsomstandigheden in relatie tot veiligheid. Geconcludeerd werd dat zaken die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid onder druk staan door de race naar beneden rond arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden. FNV luchtvaart heeft ervoor gepleit om het Nederlandse arbeidsrecht van toepassing te verklaren op alle werknemers met een home base in Nederland en bovendien om een fors aantal kwaliteitseisen op te leggen aan maatschappijen die actief (willen) zijn in Nederland. De minister heeft ons uitgenodigd om onze suggestie over kwaliteitseisen nader te verkennen met de ambtelijke top van het ministerie.

Veiligheid vanuit breed perspectief

FNV Cabine maakt deel uit van de grootste vakbond van Nederland en van de grootste vakbond in de luchtvaart. Naast het cabinepersoneel zijn ook werknemers bij Axxicom, de beveiligers op Schiphol, werknemers in dienst van de Schiphol Groep en grondmedewerkers bij KLM, Transavia en onafhankelijke afhandelaren zoals Swissport en Menzies aangesloten bij FNV Luchtvaart. Er is geen andere bond op Schiphol die de belangen van zowel het cabinepersoneel als die van andere werknemers in de luchtvaart gezamenlijk vertegenwoordigt. Wij hebben daarmee als FNV Luchtvaart een breed perspectief op de veiligheidsrisico’s. In het gesprek met de minister hebben we namens alle leden onze signalen en zorgen gedeeld.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!