Skip to main content

Fijne Feestdagen!

24 december 2018

Als afsluiting van een enerverend 2018, werpen we vast een positieve blik op 2019. Er staat ons namelijk een spannend jaar te wachten vol kansen voor ons als cabinekorps. Zo zijn er in april verkiezingen voor de Ondernemingsraad en Groepscommissie 31. Ook starten in het voorjaar de onderhandelingen voor een nieuwe cao.

Zijn jullie klaar voor 2019?

Er valt weer iets te kiezen in het nieuwe jaar! Bij FNV Cabine zetten wij ons in voor een moderne insteek. Alles bij het oude laten is wat ons betreft geen optie. Velen van jullie hebben aangegeven behoefte te hebben aan nieuwe carrièreperspectieven en een vakbond die naar jullie luistert. Voor de nieuwe cao vanaf 1 juni 2019 gaan wij ons met FNV Cabine sterk maken voor een evenwichtige verdeling van de lusten en lasten over het hele korps. Om ons prachtige vak toekomst te geven streven wij onder andere naar:

  • meer evenwicht in de werkbeleving tussen de verschillende posities aan boord;
  • meer carrièreperspectief voor álle cabinecollega’s;
  • meer motivatie van het korps en een betere kwaliteit van het product aan boord.

Laat ook jouw stem horen. Nog geen lid? Meld je aan net zoals de ruim 2000 cabinecollega’s die je inmiddels voorgingen!

Nog één keer terugkijken…

2018 begon met het door KLM en VNC gesloten cao-akkoord, waarbij de -1 CA maatregel werd uitgerold op álle ICA vluchten. Nota bene de maatregel waarvoor zowel FNV Cabine als ook VNC werkonderbrekingen organiseerde. Het merendeel van onze leden wees na stemming deze cao-deal af. Het gevolg was dat wij geen partij werden bij de huidige afspraken. Onze waarschuwingen voor de open eindjes uit dit akkoord worden inmiddels bewaarheid. Zo is de uitwerking door KLM en VNC van het cao-voorstel van FNV Cabine om éénbanders de mogelijkheid te bieden om in de WBC te werken zowel voor éénbanders als tweebanders een wassen neus. Slechts 24 van onze 4000 éénbanders kunnen daar, onder voorwaarden en slechts voor zes maanden, gebruik van maken. Dat kan anders!

FNV Cabine biedt 24/7 hulp, ook nu!

Heb je een acuut probleem? De helpdesk van FNV Cabine is bemand door goed opgeleide cabinecollega’s, ook tijdens kerst en oud en nieuw. Wij zijn zoals altijd 24/7 te bereiken via info@fnvcabine.nl.

Namens onze bestuurder, het Dagelijks Bestuur en alle actieve leden wensen we iedereen een mooie Kerst toe, thuis of op de route en een gezond, gelukkig, liefdevol en uitgerust 2019!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook inspraak? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!