Skip to main content

9 mei: de cao-onderhandelingen starten weer!

07 mei 2019

Op 11 april jongstleden zijn KLM en alle cao-partijen van cabine, cockpit en grond voor het eerst bij elkaar geweest om het proces rondom de komende cao- onderhandelingen te bespreken. Namens FNV Cabine waren bestuurder Birte Nelen en bestuurslid Dorien Visser daarbij aanwezig. Op donderdag 9 mei starten de inhoudelijke onderhandelingen.

Korte terugblik

Bijna drie jaar geleden, op 13 juli 2016, presenteerde KLM ons haar toekomstvisie m.b.t. het cabinepersoneel. Dat voorstel was een verkapt reorganisatieplan, waarbij onder andere de Purser zowel op Europa als op ICA zou verdwijnen en er minder personeel aan boord zou komen. Anderhalf jaar later, op 9 februari 2018, werd de KLM/VNC deal van kracht. Hiermee werd in onze ogen de eerste stap gezet richting het punt op de horizon dat KLM voor ogen heeft: Minder CA’s aan boord en het uitkleden van de kaderfuncties. Het korps ervaart inmiddels welke impact deze deal heeft op de werkdruk en op de klantwaardering. De achterban van FNV Cabine was in meerderheid niet bereid dit akkoord te ondertekenen. Het gevolg hiervan was dat FNV Cabine een jaar niet heeft deelgenomen aan het arbeidsvoorwaardelijk overleg. Daar komt vanaf deze week gelukkig verandering in.

Proces

Na de aftrap van 9 mei zijn er voorlopig vier onderhandelingsdagen gepland, te weten: 16 mei, 18 juni, 11 en 12 juli. Dit onderhandelingsproces start met de vakbonden van grond, cockpit en cabine, onder leiding van een nog nader te bepalen onafhankelijke procesbegeleider. Later in het proces wordt met KLM, FNV Cabine en VNC gesproken over de specifieke arbeidsvoorwaarden van cabine. De cao-onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine zal bestaan uit Birte Nelen, Dorien Visser, Peter Steinbach en Huib den Ouden.

Realistisch

We gaan de cao-onderhandelingen goed voorbereid in. De cao-inzet van FNV Cabine bevat realistische voorstellen die tegemoet komen aan de wensen van onze achterban. We weten dat de concurrentie in de luchtvaart moordend is, dat de druk op de ticketprijzen en daarmee op de kosten aanhoudt. Het is echter de kunst om in deze snel veranderende wereld niet mee te gaan in het visieloos afbreken van ons beroep. Dat vraagt dus om goede en gebalanceerde cao-afspraken. Dat is in het belang van de continuïteit van KLM, van onze passagiers en daarmee van onze werkgelegenheid, voor alle functies aan boord!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!