Skip to main content

Cao-onderhandelingen van start!

10 mei 2019

Onze huidige cao heeft een looptijd tot 1 juni as.. Op 9 mei jl. vond de eerste formele bijeenkomst plaats om te komen tot nieuwe arbeidsvoorwaarden. Deze eerste onderhandelingsronde is een overleg waarbij KLM spreekt met alle cao-partijen van grond, cockpit en cabine samen. Namens FNV Cabine waren daarbij bestuurder Birte Nelen, voorzitter Peter Steinbach en secretaris Huib den Ouden aanwezig.

Samenwerking

We trekken in dit cao-proces zoveel mogelijk op met de in totaal acht vakbonden die aan tafel zitten. De gezamenlijke bonden hebben, voorafgaand aan de cao-onderhandelingen, KLM laten weten op korte termijn per domein tot een akkoord te willen komen op drie onderdelen.

  • Goede loonafspraken;
  • Een aantal concrete inhoudelijke afspraken die invulling geven aan bestaande knelpunten;
  • Procesafspraken over onderwerpen die op langere termijn uitgewerkt moeten worden.

Onafhankelijk voorzitter

Samen met KLM zijn wij overeengekomen dat er een onafhankelijke voorzitter wordt aangesteld voor deze eerste fase van het overleg. Daar is een aantal spelregels voor afgesproken. De belangrijkste is dat deze voorzitter zich niet bemoeit met de inhoud, maar slechts met het proces. Ook is afgesproken dat, wanneer KLM, FNV Cabine en VNC samen verder praten over specifieke Inflight zaken, de vraag wordt gesteld of ook daarbij een onafhankelijke procesbegeleider gewenst is.

De toon is gezet

KLM sluit deze eerste bijeenkomst af met een dreigende boodschap. Het eerste kwartaal is teleurstellend afgesloten. De inkomsten dalen en de productiviteit vlakt af. Men verwacht zwaar weer. Het bedrijf wil vasthouden aan de voorgenomen investeringen van 1,3 miljard euro in het komende jaar. KLM vraagt de bonden daar bij het formuleren van hun voorstellenbrieven rekening mee te houden. De cao-delegatie van FNV Cabine is zich terdege bewust van de realiteit. We zien echter ook dat KLM twee topjaren achter de rug heeft en er financieel ontzettend goed voor staat. Er is echt geen reden voor paniek, wel voor het streven naar goede en gebalanceerde cao-afspraken.

Cao-delegatie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!