Skip to main content

Bonden trekken samen op in cao-overleg

17 mei 2019

Donderdag 16 mei vond alweer de tweede ronde van de cao-onderhandelingen plaats. Deze ronde is nog KLM breed met acht vakbonden die medewerkers uit alle KLM domeinen vertegenwoordigen. Birte Nelen, Peter Steinbach, Huib den Ouden en Dorien Visser zaten aan tafel namens FNV Cabine. De bonden, die vooraf hun cao-inzet schriftelijk hebben ingediend, streven ernaar om nog vóór de zomer een cao-akkoord af te sluiten. KLM lijkt echter weinig haast te hebben. De bonden hebben KLM verzocht om uiterlijk 11 juni met een inhoudelijk voorstel te komen als reactie op onze voorstellen. Het wekte alom verbazing dat KLM aangaf zich niet te kunnen committeren aan deze datum.

Bonden zitten op één lijn
Alle voorstellenbrieven van de bonden bevatten een substantiële looneis. Na jarenlange bezuinigingen, een nullijn en een beperkte loonsverhoging is het tijd voor een structurele loonsverhoging. Daarnaast hebben maar liefst vier van de acht bonden een voorstel gedaan om de IPB-regeling te moderniseren. FNV Cabine stelt voor dat iedereen jaarlijks één travelpartner op kan geven die van hetzelfde IPB-nummer gebruik kan maken. Op deze manier worden collega’s met en zonder partner gelijk behandeld. Ook stellen we voor dat iedereen recht heeft op één geboekt IPB-ticket per jaar inclusief travelpartner en kinderen, ongeacht senioriteit of functie. De link naar de integrale aanbiedingsbrief en de link naar onze cao-inzet zijn onderaan deze nieuwsbrief toegevoegd.

Focus op kortere termijn
KLM legt deze cao-ronde de focus op modernisering van het promotiebeleid. Ook de cabinebemanningsamenstelling van de 787-10 is een onderwerp dat deze ronde op tafel komt. Kwesties die gevoelig liggen binnen het korps, zoals één leidinggevende aan boord, legt KLM deze ronde niet op tafel. Dat strookt met onze inschatting dat lastige onderwerpen dit jubileumjaar worden vermeden. Uit de vragen die ons gesteld werden, bleek echter dat KLM de plannen voor één leidinggevende op ICA-vluchten nog niet heeft laten varen. Wel lijken deze plannen voor nu even in de koelkast gezet te zijn. FNV Cabine heeft daarin een helder standpunt: voor een goede vluchtuitvoering zijn er twee leidinggevenden nodig op ICA-vluchten. Wij hebben ons op alle mogelijke scenario’s voorbereid en zullen de inzet voor kortlopende én langlopende cao’s natuurlijk altijd in alle transparantie met onze leden delen.

KLM laat nog weinig los
Tijdens het cao-overleg heeft financieel directeur Erik Swelheim gepresenteerd hoe ons bedrijf ervoor staat. Gezien de zorgelijke toestand waarin KLM zou verkeren, dienen wij vanuit het perspectief van KLM de hand op de knip te houden. Dit staat haaks op de column van afgelopen januari, waarin Pieter Elbers aangeeft dat de 100ste verjaardag van KLM een buitengewoon bijzondere mijlpaal is, vooral omdat we dit feestje in een gezonde en fitte staat kunnen vieren. De vakbonden vroegen zich af wanneer er dan wel ruimte is voor een substantiële loonsverhoging als dit na twee topjaren al niet kan. Ondanks het nadrukkelijke verzoek van de bonden wilde KLM nog niet inhoudelijk reageren op onze voorstellen. Het volgende overleg is op 18 juni a.s. De bonden hebben in gezamenlijkheid KLM op het hart gedrukt om ruim voor die tijd schriftelijk te reageren op de ingebrachte voorstellen.

Lees op onze website de integrale aanbiedingsbrief en de cao-inzet.

Cao-delegatie FNV Cabine