Skip to main content

KLM geeft geen transparantie, bonden starten gezamenlijk een petitie

15 augustus 2019

Op 29 juli heeft KLM de bonden verzocht de cao-onderhandelingen te hervatten omdat zij bereid zou zijn te praten over looptijd en loonbod.  Ondanks het feit dat de bonden tot vier maal toe hebben gevraagd wat het loonbod van KLM inhoudt, weigert KLM openheid van zaken te geven. FNV Cabine heeft op woensdag 14 augustus samen met de overige bonden een ultimatum verstuurd waarin KLM met klem wordt verzocht  om vóór 19 augustus met een concreet voorstel te komen.

FNV Cabine zet de eensgezindheid met de andere bonden voort door samen een petitie te starten. Het doel van deze petitie is het in beweging brengen van Pieter Elbers!

Gezamenlijke petitie

Afgelopen februari zijn KLM’ers massaal opgestaan om hun steun te betuigen aan onze CEO. Ruim 25.000 KLM’ers ondertekenden een petitie voor de herbenoeming van Pieter Elbers. De inmiddels herbenoemde CEO stelt zich nu afzijdig op, het cao-traject wordt door hem van een afstand gevolgd. Wij verwachten meer leiderschap en meer betrokkenheid vanuit de top van KLM nu er geen  gehoor wordt gegeven aan de wensen van het personeel, het personeel dat fors heeft bijgedragen aan de voorspoedige financiële koers van KLM.

Teken de petitie! 

De petitie staat vanaf 15 augustus online. Wil jij ook dat Pieter meer betrokkenheid en meer leiderschap toont, onderteken dan via www.brengpieterinbeweging.nl de petitie. Juist nu is het van belang om ons te laten horen!

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

DEMOCRATISCH, VERNIEUWEND EN EERLIJK!